Så ska studenter bli tryggare efter #metoo
17 Jan 2018 kl: 00:00

Så ska studenter bli tryggare efter #metoo

Högskolan är den största statliga arbetsgivaren med 400 000 studenter. En granskning som SvD gjort visar att sexuella trakasserier i allra högsta grad förekommer på universitet och högskolor. Enligt SvD har det sedan 2010 rapporterats in 36 disciplinanmälningar om sexuella trakasserier från de 37 universitet och högskolor som de har granskat.

Frågan uppmärksammas även av regeringen, som nu går in med krafttag för att motverka och kartlägga sexuella trakasserier.

– Det är oerhört viktigt att en så stor statlig verksamhet har en handlingsplan gällande sexuella trakasserier, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Uppdraget går ut på att visa upp goda exempel på hur man hanterar incidenter och hur man arbetar förebyggande på respektive skola. Det handlar om att informera samhället om studenters rättigheter och skyldigheter samt skolans ansvar om något skulle hända.

– De uppdrag som regeringen nu beslutat om tydliggör lärosätenas ansvar för att motverka sexuella trakasserier och deras arbete för en miljö där alla studenter och anställda kan känna sig trygga, avslutar Helene Hellmark Knutsson.