15 Nov 2012 kl: 00:00

Så ser chefen på ditt facebookande

Tidningen Chef har gjort en undersökning bland drygt 500 chefer i olika åldrar om hur de ser på sociala medier.

 

Som du kanske kan gissa är yngre ledare mer positiva till att använda nätets sociala kontaktytor i jobbet. 24 procent av cheferna under 40 år är övertygade om att sociala medier skulle kunna öka effektiviteten i deras verksamhet. Bland de som är över 40 år tror däremot bara drygt 7 procent på en liknande tendens.

 

Bland chefer under 30 år anser 100 procent att de bygger företagets varumärke på sociala medier. Motsvarande siffra för chefer i åldern 51-60 år är betydligt lägre, 30 procent.

 

Att till exempel Facebook skulle vara en pausverksamhet eller något som yngre använder för att koppla bort jobbet en är däremot en fördom som inte stämmer, enligt undersökningen. Det är snarare i det äldre åldersspannet, där en knapp tredjedel av cheferna använder sociala medier för avkoppling, som det är så.

 

Slappar-alternativet hamnar inte ens på de yngre chefernas topp fem-lista över vad de använder sociala medier till.

 

Läs också:

4 tips – så städar du på Facebook

Därför ska du slösurfa på jobbet