27 Nov 2008 kl: 00:00

Så rekryterar du jämställt

Gå utanför de informella nätverken

Ju mer man använder sig av informella nätverk vid rekrytering, desto fler män hamnar på chefspositioner. Organisationer som använder sig av öppnare metoder, exempelvis annonsering, konsulter eller befordran, har en större andel kvinnliga chefer.

 

Se över kravprofilen

Många yrken ses omedvetet som manliga eller kvinn­liga. Utgå ifrån företagets ledar­filosofi och undvik att exempelvis ange egenskaper som ofta tillskrivs ett av könen.

 

Kontrollera annonsen

Tänk igenom vilket budskap som språket, annonsens utformning eller val av bilder sänder ut. Ett sådant exempel på diskriminering är ett bröd­företag i Göteborg som skrev att de sökte en ”Coming Man”.

Källa: Women to the top