Så påverkar fördomarna din ansökan
12 Apr 2013 kl: 00:00

Så påverkar fördomarna din ansökan

Rickard Carlsson har forskat om stereotyper och förutfattade meningar i jobbsökarsammanhang. Han menar att det finns många förutfattade meningar kopplat till olika människogrupper och att hans forskning kan fungera som en grund till nya sätt att söka jobb. Testerna som Rickard Carlsson gjort utgick från ett utarbetat material med cv:n som framhävde olika personlighetsdrag.

 

Namnet på den fiktivt sökande ändrades beroende på nationalitet och olika egenskaper tilldelades den sökande. En dator kombinerade sedan slumpmässigt olika egenskaper med olika personer i cv:t. Ett exempel kunde vara att personen beskriver sig som en utåtriktad och social person som spelar korpfotboll och är utbildad inom ekonomi.

– Genom att slumpa fram kombinationerna fick vi kontroll på hur olika kombinationer av egenskaper värderas, berättar Rickard.

 

Hur ska arbetsgivare och arbetssökande tänka för att undvika fördomar?

– Grundproblemet är hur ansökningarna går till. De personliga breven kan till stora delar bestå av floskler snarare än sanningsenliga beskrivningar av den sökande, säger Rickard.

 

Han menar att om en arbetsgivare börjar använda andra tillvägagångsätt än personligt brev så kan den som söker visa vad den går för på ett annat sätt och slippa fördomar.

– Jag tycker att vi ska ta det här på allvar och utnyttja den kompetens som finns bland rekryterare för att kunna göra de sökande mer rättvisa, standardiserade test är ett sätt att göra det på.

 

Många rekryterares tips är att hålla det personliga brevet kort. Vad säger du?

– Vi ser att det är lite tvärt om, det är ganska bra att berätta om sig själv. Med sådana enkla saker som att du är aktiv på fritiden med fotboll eller liknande och på så vis ge en bild av dig. Att få en bild av en människa är fördelaktigt i sådana här tillfällen, men det gäller såklart att på ett kort och koncist sätt förmedla både ens sociala och yrkesmässiga kompetens. Med en ny kombination av tillvägagångsätt i den undersökande processen minskar risken för att stereotyper ska komma till uttryck, menar Rickard.

Maria Frisk är konsultchef på Randstad i Västerås och läser otaliga cv:n dagligen. Hon tittar dels på tidigare erfarenhet och utbildning för att se om personen är relevant för jobbet när hon gör ett första urval men också på hur dokumentet är formulerat och hur den sökande väljer att framhäva sig själv.

 

– Jag läser med öppet sinne och är så objektiv som möjligt. Vi lägger inte så stor vikt vid vad personen gör på fritiden men är du student som inte hunnit skaffa dig yrkeserfarenhet är det jättebra att skriva om du varit engagerad i studentkår, föreningar eller liknande, säger Maria.

Att utesluta cv och personligt brev tror inte Maria på men ett test som komplement kan vara bra.

– Det kan skapa en högre validitet och bättre träffsäkerhet i rekryteringsprocessen, säger Maria.

 

 

Få fram din personlighet – Maria tipsar

1. Många bollar i luften, flexibel och stresstålig?

De tre vanligaste flosklerna enligt Maria. Förklara istället varför du kan ha många bollar i luften, har du haft en samordnande tjänst tidigare eller varit projektledare för många projekt? Visa varför du har vissa egenskaper snarare än att skriva att du har dem.

 

2. Vad ger din fritid dig?

Skriv inte ner allt du gör på din fritid utan berätta vad du har lärt dig av dina fritidsintressen.

 

3. Fördomar och förutfattade meningar

Är du medveten om att du ofta uppfattas på ett visst sätt så ska du inte lämna utrymme till rekryteraren att feltolka dig. Lägg vikt vid att ge en annan bild än den förutfattade.

 

4. Gör oss nyfikna

Ett förklarande personligt brev måste också hållas kort, max en sida. Lämna lite åt oss att vara nyfikna på så att vi kallar in dig på intervju för att få veta mer.