Så mycket tjänar svenska chefer
15 Feb 2017 kl: 00:00

Så mycket tjänar svenska chefer

45 000 kronor i månaden, inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det är medianlönen bland chefer i Sverige enligt Ledarnas undersökning.

– Den nästan utslitna mediebilden av enorma löner och utsvävande förmåner stämmer inte in på den stora majoriteten chefer, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i ett pressmeddelande.

– I många fall går det att ifrågasätta om ledarskapet och dess nyckelroll för företag och organisationer faktiskt värderas tillräckligt högt, fortsätter hon.

Men chefernas medianlöner skiljer sig också beroende på var i landet de bor. I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet 2017, 52 000 kronor i månaden, medan cheferna i Sörmlands län tjänar i genomsnitt 40 200 kronor i månaden.

Sett till branscher är finanschefer och divisionschefer högt avlönade, medan processoperatörer och städledare är de som tjänar minst. Enligt rapporten tjänar kvinnor generellt sämre än män – även om de i snitt har högre utbildning än män.