Så mycket tjänar chefen
1 Apr 2013 kl: 00:00

Så mycket tjänar chefen

Det är säkert föga överraskande att cheferna i Stockholm tjänar mest.  Där är snittet 45 000 kronor i månaden jämfört med 39 500 i hela Sverige. På Gotland jobbar de chefer som tjänar sämst; snittet är 35 800 kronor.

Siffrorna kommer från Ledarna, som gjort en undersökning bland 71 300 svenska chefer. (Det finns totalt 500 000.)
Den som trodde att chef är lika med att bada i pengar får alltså tänka om.
– De flesta chefer tjänar inga miljonlöner, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Naturligtvis är det skillnad mellan olika branscher. Finansdirektörer och produktionsdirektörer finns bland de som tjänar mest, köksföreståndare och lageransvariga tillhör å andra sidan bottenskiktet. Det är också klarlagt att personalansvar ger mindre utslag i löneutdraget än ekonomiskt ansvar.
– Det är bekymmersamt att många chefsuppdrag inte värderas högre och det bekräftar att ledarskap är något vi värderar för lågt i Sverige i dag. Konkurrensen om chefer hårdnar och nästa generations ledare efterfrågar utöver en rimlig lön också individuella och flexibla villkor, säger Annika Elias.

Att byta jobb är ju ett relativt säkert sätt att få upp sin lön och rörligheten bland svenska chefer är stor. Nästan en fjärdedel gick vidare till en ny arbetsplats under förra året. Men precis som i så många fall när det kommer till lönestatistik tjänar kvinnliga chefer i genomsnitt 2 000 kronor mindre än sina manliga motsvarigheter.

Fakta chefer:

– Var åttonde anställd är en chef
– Fyra av tio chefer har rörliga lönedelar, till exempel bonus
– Chefer som är kvinnor tjänar 2 000 kronor per månad mindre än chefer som är män
– Chefer i offentlig sektor tjänar 2 300 kronor per månad mindre än de i privat sektor
– Medianlönen för en chef är 39 500 kronor per månad