Så många undviker att prata politik på jobbet
5 Jun 2018 kl: 00:00

Så många undviker att prata politik på jobbet

Att det är valår i Sverige har knappast undgått någon, såvida man inte ratar tidningar, tv och sociala medier. Vi möts av politiskt tyckande lite varstans – ibland även på jobbet. En ny undersökning visar dock att svenskarnas åsikter om detta går isär.

Drygt fyra av tio, 41 procent, tycker att politik är ett mycket bra eller ganska bra samtalsämne på arbetsplatsen. Samtidigt anser 32 procent att det är ett mycket dåligt eller ganska dåligt samtalsämne, visar undersökningen från ManpowerGroup som har besvarats av drygt 1 700 personer.

”Kom ihåg att hålla en god ton och respektera allas olika åsikter.”

– Det är roligt att så många gillar att prata om politik och samhällsfrågor, särskilt med tanke på att det är valår. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hålla en god ton och att respektera allas olika åsikter och synsätt, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige, i ett pressmeddelande.

Skillnaderna mellan hur olika grupper svarar är tydlig. Till exempel tycker 51 procent av männen att politik är ett bra samtalsämne, medan motsvarande andel bland kvinnorna är 26 procent. Unga personer och chefer är också mer benägna att prata politik, jämfört med äldre personer och de som inte har personalansvar.

Så sent som i februari i år orsakade Svenskt näringsliv debatt i frågan när de uppmanade sina 60 000 medlemsföretag att säga nej till politisk aktivitet på sina arbetsplatser. Arbetsgivarorganisationen meddelade att de inte vill hindra medarbetare från att prata politik med varandra, utan att uppmaningen handlar om att stoppa politiska kampanjer och aktiviteter som exempelvis spridning av trycksaker.

Nils Funcke, adjunkt vid Stockholms universitet och expert på yttrandefrihet, sa dock till Dagens Nyheter att det inte finns någon laglig rätt för arbetsgivare att hindra politisk aktivitet av det slaget.

– Så länge det här inte går ut över arbetet och arbetets resultat kan jag inte se att arbetsgivaren har någon som helst rätt att inskränka den anställdes yttrandefrihet, sa Nils Funcke till Dagens Nyheter.