Så många studenter stängs av för fusk
27 Okt 2013 kl: 00:00

Så många studenter stängs av för fusk

Förra året blev drygt 800 studenter avstängda eller varnade efter fusk. Den vanligaste orsaken är plagiering, visar Universitetskanslerämbetets årliga rapport om högskolornas diciplinärenden. Det har varit fler och fler som blivit föremål för en diciplinär åtgärd de senaste åren. Mellan åren 2009 och 2010 skedde en dramatisk ökning på nästan 50 procent, men nu verkar ökningen däremot ha stannat av. Den vanligaste påföljden är att studenten blir avstängd, av de 801 studenterna som åkte fast under 2012 blev 621 avstängda och 180 fick en varning.

Den vanligaste orsaken till att studenter varnas eller stängs av är plagiering. Under 2012 gjorde 460 studenter sig skyldiga till plagiering, men det är en minskning med 11 procent jämfört med 2011.

Antalet ”fuskärenden” varierar mellan universiteten och högskolorna. Sex högskolor hade inte stängt av eller varnat någon student alls under 2012: Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Operahögskolan. Alla dessa är konstnärliga högskolor med relativt få studenter.

– Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det ”fuskas” mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Universitetskanslersämbetet.