Så många studenter jobbar gratis i Sverige
4 Feb 2016 kl: 00:00

Så många studenter jobbar gratis i Sverige

Den nya arbetsmarknadsundersökningen från akademikerförbundet Jusek visar att hela 64 procent av de nyexaminerade inte är nöjda med hur högskolor och universitet arbetar med arbetslivskontakter.

För att förbättra sina chanser är det därför många – närmare bestämt 44 procent – som jobbat helt eller delvis oavlönat.

– Helt orimligt! Universiteten och högskolorna har ett viktigt uppdrag att hjälpa studenter att få arbetslivskontakter. Det ska inte ske genom gratisarbete, säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

Merparten av de som arbetat utan lön har gjort det medan de pluggade, men sex procent har gratisjobbat även efter examen.

– Tyvärr tycker studenterna att högskolor och universitet är dåliga på att erbjuda kontakter med arbetsmarknaden. Få har till exempel praktik, och det har lett till den här olyckliga situationen, säger Sofia Larsen.

”Helt orimligt!”

Undersökningen visar att endast tre av tio tycker att de fick tillräckliga möjligheter till praktik medan de pluggade. Och praktiken är definitivt betydelsefull – bland de som haft praktik uppger 63 procent att den var viktig för att de skulle få sitt nuvarande arbete.

Juseks arbetsmarknadsundersökning 2015 genomfördes bland nyexaminerade inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap, kommunikation och samhällsvetenskap.