8 Mar 2010 kl: 00:00

Så könsdiskrimineras kvinnor på jobbet

Vår jämställdhetsundersökning som genomfördes under vecka nio blev populär. 900 svar kom in. Men resultatet var nedslående. 55 procent av kvinnorna har blivit könsdiskriminerade i arbetslivet och 60 procent har upplevt att andra kvinnor i deras närhet diskriminerats.

Så här berättar några av er:

”Har blivit erbjuden arbetsuppgifter som tex. barnpassning av manlig chefs barn.”

”Har fått dimensionera bärande konstruktioner men inte sätta mitt namn på det ’för byggbranschen är inte redo för kvinnliga konstruktörer’…”

”En arbetsgivare som redan anställt många kvinnor i fertil ålder erkände att han inte vågade anställa ännu en potentiell barnaföderska (trots att jag inte ens hade sambo).”

”Jag har lyssnats på mindre trots att jag haft både betydligt högre kompetens, tydlig röst och välformulerade argument.”

Här är de 10 vanligaste sätten kvinnor könsdiskrimineras på jobbet:

• Lägre lön än mina manliga kollegor 65%

• Erbjudits sämre utvecklingsmöjligheter 52%

• Chefsposter har gått till män trots att jag haft samma kompetens 15%

• Chefsposter har gått till män trots att jag haft betydligt högre kompetens 11%

• Jag har blivit diskriminerad i samband med föräldraledighet 16%

• Jag har blivit diskriminerad på grund av graviditet 13%

• ”Lilla gumman”-attityd och nedvärderande behandling 13%

• Mindre kvalificerade arbetsuppgifter / Misstro mot kompetens 6%

• Ej fått jobb pga. ”att vara i barnafödande ålder” 5%

• Uteslutits ur möten och ”manliga forum”, t.ex. bastun 2%

Läs mer:

I undersökningen framkom att snudd på varannan kvinna har fått nog och anser att det är dags för kvotering i bolagsstyrelser. Men inte ens var femte man håller med. Läs mer om det här!

Kommentera:

Vad tycker du? Har du blivit diskriminerad? Logga in och kommentera!