Så kommer arbetsmarknaden att förändras efter pandemin
3 Sep 2021 kl: 00:00

Så kommer arbetsmarknaden att förändras efter pandemin

“Distansarbete kommer att utmana synen på vad en arbetsplats är”

Under sommaren och semestern är det vanligt att vi funderar på att byta jobb. Enligt en ny undersökning från Blocket Jobb och Sifo kan vi dock se en ökning i antal, där totalt tre av tio svenskar har gått i tankarna på att gå vidare i karriären. Tero Marjamäki, kommunikationschef på Blocket, tror att detta är ett av de avtryck pandemin har gjort på arbetsmarknaden.

Pandemin har varit otroligt hektisk för många, så när man går på semester är många lite utarbetade än vanligt. Semester ger ju en hel del tid för avkoppling, man kan komma ner i varv men också reflektera över sin framtid och över jobbet. 

Anledningen till att så många svenskar funderar på att byta jobb är, enligt Tero Marjamäki, olika beroende på vilken åldersgrupp det gäller. Unga ofta vill höja sin lön medan personer mitt i livet vill ha lugnare tempo och stressa mindre. Rapporten visar även att en ökad andel av svenskarna känner ångest över att komma tillbaka till jobbet efter sommaren. Även detta tror Tero är en konsekvens av hur pandemin har påverkat människor, framför allt när det kommer till det ökade distansarbetet:

Omställningar gör ofta att man känner ångest. Många har trivts bra med att distansarbete och hemmamiljön, men jag tror också att många tycker att det är väldigt jobbigt vilket kan bidra till att man känner ångest. Att behöva gå från frihet till rutin kan också innebära en viss ångest, man kan leva ett lite friare liv under pandemin med distansjobb, men det ställer också högre krav på dig själv. Vi ser i undersökningen att man inte känner att man utvecklas, att man inte har tid med sin chef eller att man har en alltför stressig arbetsmiljö. 

Även om distansarbete har varit jobbigt för vissa kan vi se i rapporten att det finns en ökad vilja att jobba hemifrån, där nästan var tredje svensk uppger att större möjligheter att jobba hemifrån är en toppanledning till varför man vill byta jobb. 

Jag tror att man har fått smak för det, man känner att man blir mer effektiv och har mer effektiva jobbmöten. Det blir också en minskad restid, framför allt bland personer med barn som tycker att det är skönt att slippa stressa med hämtning och lämning på förskola, så det är lite mer flexibelt. Bland de unga så är det framförallt friheten, att man kan planera sin jobbvardag lite mer och kunna komma ut lite mer om dagarna, att kunna träna och motionera lite på lunchen och så vidare. 

Tror du att det nya landskapet kommer att påverka arbetsmarknaden?

Det tror jag absolut. Det finns en dualitet här mellan personer som bara vill arbeta hemifrån och som trivs jättebra med det. Sen finns det de som är mer sociala och verkligen vill ha en fast punkt på ett kontor, som vill sitta vid ett skrivbord med folk runtomkring sig. Jag tror att distansarbete kommer att utmana synen på arbetsplatsen och vad ett arbete är. Tidigare har det varit nästan skämmigt att jobba hemifrån, men nu när nästan alla har gjort det på nåt sätt så har man en annan förståelse för det. Det tror jag kommer att påverka arbetsgivare och leda till andra former av arbetsdagar. För arbetsgivaren kommer det att bli viktigt att kunna erbjuda en valfrihet, framförallt för personer som är nya på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare måste man nästan kunna erbjuda det, eller så måste man ha en väldigt attraktiv fysisk arbetsplats. För några år sen var det väldigt poppis att man skulle ha allt från läskmaskiner till lek på arbetsplatsen, med exempelvis pingisbord och allt möjligt. Det där är kanske inte lika attraktivt idag, utan det är kanske något annat som behövs. 

“Den största utmaningen för arbetsgivare efter pandemin är att skapa stolthet och företagskultur hos sina anställda”

Det nya som arbetsplatser ska kunna erbjuda sina anställda är ökad flexibilitet samt digitala lösningar som gör att medarbetare kan känna sig lika inkluderade på distans som fysiskt. Tero Marjamäki uppger att det är något som arbetsgivare kommer att behöva kämpa med efter pandemin. Ett problem han ser med digitalt arbete är nämligen kopplat till ledarskap, där chefer har svårt att veta hur personalen mår och hur de presterar. Detta är framförallt ett problem när det kommer till onboarding av nya anställda:

Förut var det ganska systematiskt, där man tog en lunch eller kunde ha en buddy på jobbet, hela den biten. I det digitala så ställer det både mer krav på den som kommer in i arbetet och på de som redan är där. 

I och med att en större del av arbetet kommer att ske hemifrån måste ledare ta sig en funderare på hur man skapar ett effektivt och inkluderande ledarskap trots att fysiska möten med personal kommer att minska. Ett annat problem gäller hur man upprätthåller och skapar företagskultur på en digitaliserad arbetsplats. Enligt Tero Marjamäki blir en av utmaningarna att skapa ett stolthet för företaget utanför det fysiska, som exempelvis ett lyxigt kontor mitt i city. Här måste man fundera mer på vilka immateriella värden som är viktiga och försöka hitta sitt syfte som arbetsplats.

–  Många pratar om att företagskultur sitter i väggarna, men jag tror att den sitter framförallt hos personalen. Det är dem som bär företagskulturen. Men just den här gemenskapen är nog det allra tuffaste att få till, och framförallt för de som kommer in nya till ett arbete. 

I och med att ett ökande antal svenskar funderar på att byta jobb blir det extra viktigt för arbetsgivare att fundera över frågor gällande kultur och gemenskap. I och med digitaliseringen av arbetsplatsen uppkommer ett ökat behov av mjuka värden, såsom omsorg för personal och kommunikation.

Jag tror att man måste jobba med den enskilda individen och att se varje medarbetare. Det är nog det absolut viktigaste, att vara lyhörd och plocka upp signaler. Den omsorgen ska finnas, att höra av sig och fånga upp hur ens personal mår och försöka tillgodose de behoven. Det finns mycket vi har dragit ner på, såsom interna utbildningar och kurser. Man ska försöka se om behovet finns hos den individen. Nu när allt är så flyktigt och oklart så tror jag det är viktigt att sätta en tidig utvecklingsplan och tydliga arbetsuppgifter, speciellt för de som kommer in nya in i arbetet. Det är det viktigaste för att minska stressen och höja ambitionen.

För att imponera på en arbetsgivare som jobbsökande rekommenderar Tero Marjamäki att visa på olika sätt att man är en självgående person som har lätt för att ställa om till ett digitalt arbetsliv. Att visa på att du är en person som kan göra ditt jobb hemifrån kan vara ett sätt att sticka ut bland andra arbetssökande, och visar på att du kan anpassa sig till olika omständigheter. Detta medan företag i ökande utsträckning kommer att locka arbetssökande med möjligheten att jobba hemifrån.