5 Feb 2010 kl: 00:00

Så kollas dina referenser upp

Ringer ni alltid upp referenserna?

Sinisa Strbac rekryterare på Poolia

Vi ringer alltid referenserna. Ger en ett dåligt omdöme och en annan ett bra så ringer vi en tredje som då är helt avgörande för om vi ska gå vidare med personen eller inte.

 

Daniel Fält ansvarig för student relations på Öhrlings Pricewaterhousecoopers

När en person är aktuell för en anställning så ringer vi alltid upp referenserna. Det gör vi för att bekräfta vår bedömning av kandidaten.

 

Michaela Wibom personalutvecklare på Grant Thornton

Vi ringer alltid referenserna. Det sker i slutskedet av rekryteringsprocessen, innan vi fattar ett beslut.

 

Petra Schneider, HR-specialist på Riksbyggen

Vi ringer alltid referenser, framförallt på slutkandidater som vi har för avsikt att erbjuda en anställning.

 

 

Intresserad av att läsa mer om referenser:

Referenser i CVt – så gör du enligt rekryteraren

Välj rätt ess i ditt jobbsökandet

Nuvarande arbetsgivaren – bra referens eller inte?