Så kan du stärka ditt personliga varumärke
13 Okt 2015 kl: 00:00

Så kan du stärka ditt personliga varumärke

Det personliga varumärket finns bara i relation till andra människor. Om du var den sista människan på jorden skulle ditt personliga varumärke vara väldigt ointressant. Vi bestäms, granskas och bedöms av andra människor.

”A brand is what they say about you when you´re not in the room”, menar Jeff Bezos, grundare av Amazon, och han sätter fingret på en tydlig trend. Det personliga varumärkesbyggandet blir viktigare och viktigare i takt med att arbetsmarknaden individualiseras.

Det vanligaste sättet att positionera dig som person är genom ditt yrke. Första frågan du får när du träffar nya människor är ofta vad du arbetar med. Arbetet är en förlängning av jaget och det är från din karriär som allt annat utgår.

– Vi är paradoxalt nog på väg tillbaka igen till det gamla jordbrukssamhället där liv och arbete var ett. Du vill få alla pusselbitar i livet att passa ihop i en större helhet; arbete, familj, hälsa, kärlek, värderingar, personliga intressen och så vidare, säger Christian Walén, psykolog på Assessio som just nu håller på att skriva en bok om hur du bygger ett starkt personligt varumärke.

– I takt med att livet och jobbet knyts allt tätare samman blir begreppet ”karriär” hopplöst föråldrat. I stället pratar vi om ”livskarriär” och du blir då en ”livskarriärist”, fortsätter han.

”Ett starkt personligt varumärke kring oss själva blir vårt viktigaste verktyg när vi ska söka jobb”

Hur du bygger bilden av dig själv varierar mycket från individ till individ. Ett viktigt redskap är förstås sociala medier. Vi delar information om både oss själva och om vår omvärld. Och vi gillar, uppmuntrar och ger bekräftelse. Vad du väljer att dela i sociala medier påverkar bilden av dig. En rekryterare som inte googlar kandidaterna år 2015 begår ett tjänstefel.

– I jakten på det ”perfekta” personliga varumärket riskerar vi dock alla att decimeras till kloner. Det är en farlig stig att trampa på. När alla bara vill framåt och uppåt i alla lägen finns ingen tid för efter­tanke. De som vågar göra tvärtom växer inte på träd. Att våga stå kvar på perrongen när alla redan sitter på tåget kräver både erfarenhet, mod och självförtroende, säger Christian Walén.

För medlemmar: Gör vårt personlighetstest!

Specialisterna – de som står ut – kommer i framtiden att kunna diktera sina anställnings­villkor. På samma sätt som inom den professionella idrotten kommer även vanliga anställningar att göras mer och mer individuella.

– Facket kommer att behöva tänka till för att kunna få igenom kollektivavtal, framför allt för att de anställda inte vill ha det, menar Walén och fortsätter:

– Ett starkt personligt varumärke kring oss själva blir vårt viktigaste verktyg när vi ska söka jobb. De flesta rekryterare är ense om att egenskaper och attityd kommer att bli allt viktigare i rekryteringssammanhang i framtiden. Många arbets­givare väljer hellre en individ med rätt inställning och ”fel” utbildning än en med alla formella meriter men ”fel” inställning.

”Individer som värnar om sitt varumärke måste bli bättre på att titta i sin egen beteendegarderob”

I individualismens tidevarv väljer ungdomar utbildning och yrke med intresse som främsta ledstjärna, eftersom jobbet blir en så stark del av identiteten.

– Känner du igen dig i detta måste du börja med dig själv, din person, för att nå dit du vill. Individer som värnar om sitt varumärke måste bli bättre på att titta i sin egen ”beteendegarderob”. Vilka är plaggen som hänger där, om metaforen tillåts. Vilka är gamla och kan skänkas till Stads­missionen? Vilka av plaggen är fortfarande jag och vilka plagg är det som saknas i garderoben?

– Liknelsen är tydlig. Precis som i din garderob utvecklas och förändras innehållet över tid. Och precis som att du måste köpa nya kläder för att förändra din garderob, gäller det att ändra beteenden för att kunna förändra din person och ditt personliga varumärke på längre sikt, konstaterar Christian Walén.