Så jobbar vi i framtiden
10 Feb 2014 kl: 00:00

Så jobbar vi i framtiden

Inget mer 9-17

Visstidsanställningar och frilansare blir allt vanligare och den trenden kommer att fortsätta. För den unika medarbetaren blir utmaningen att snabbt kunna anpassa sig till nya företagskulturer och sammanhang. I kombination med en allt mer flexibel arbetsmarknad har vi helt nya arbets­förhållanden att vänta.

– Vi kommer att ha verktyg som möjliggör för medarbetarna att leverera oavsett var de befinner sig. Det ställer höga krav på framtidens chefer, ingen kommer att kunna motivera varför medarbetarna ska komma in till kontoret och jobba på specifika tider. Samtidigt finns givetvis behovet av relationer och sammanhang även i framtiden, men kontoren kommer att bli mindre och färre.

 

Ny kompetens föds

Den tekniska utvecklingen har skapat en kunnig och medveten generation som är van vid att kunna påverka och kunna göra sin röst hörd. Fler dörrar har öppnats för en större del av befolkningen och samhället har blivit mycket mer transparent och gjort att alla i dagsläget har tillgång till samma ­information. Detta kommer i sin tur att skapa utrymme för helt nya yrken.

– I framtiden kommer vi att tvingas hantera ännu mer data än i dag, vilket innebär att en ny typ av kompetens kommer att växa fram – duktiga dataanalytiker som kan greppa stora mängder data och hitta mönster. Den som lyckas göra det och hitta bra metoder går en lysande framtid till mötes.

 

Karriär och privatliv smälter samman

Det blir allt viktigare för medarbetare att kunna identifiera sig med sin arbetsgivares värderingar. Arbetet blir mer och mer en förlängning av våra personliga värderingar och karriären måste kunna passa in i livspusslet. Framtidens arbetsgivare måste därför kunna svara på varför de finns till och vad de bidrar med.

– Det handlar inte om att alla måste rädda världen eller bidra till ett hållbart samhälle.  Men arbetsgivarna måste våga ta större ord i munnen och våga gå lite längre utanför de konkreta produkterna och tjän­sterna för att attrahera nya medarbetare.

 

Vi startar eget

Unga vill känna att de kan påverka vad som ­händer och att deras prestationer bidrar till den större helheten. Återigen kommer värderingar att vara viktiga. Känner man inte att ens värderingar stämmer överens med vad de existerande arbetsgivarna kan erbjuda blir det egna företaget en självklar väg.

– Den tekniska utvecklingen gör det allt ­lättare att starta eget, och tröskeln kommer att sänkas ytterligare framöver. För människor som vill vara entreprenörer men ändå ha trygghet i en anställning kommer intraprenörskapet även att bli en möjlig väg för allt fler.

 

Cheferna byts ut

Allt färre vill bli chefer och arbets­givare måste därför bli bättre på att ­erbjuda en ny sorts ledarroll som stämmer bättre överrens med den nya ­generationens värderingar och syn på karriär. Delat ­ledarskap, roterande ­ledarskap och framför allt värderingsstyrt ledarskap är heta alternativ till den traditionella chefsrollen i framtiden.

– Värderingar kommer att styra morgondagens ledare. Det kommer inte att finnas varken tid eller intresse för att vara en detaljorienterad chef. Istället kommer cheferna att lägga allt sitt krut på att förse sina medarbetare med en inre kompass och att bygga rätt kultur inom företaget. Detta kommer att innebära mer frihet och planering för den unika medarbetaren, vilket också är en förutsättning för att ­attrahera den nya ­generationen.