Så jobbar Sweco med unga talanger
5 Nov 2015 kl: 00:00

Så jobbar Sweco med unga talanger

Simon Murray, 27, är teknikkonsult och byggprojektledare på Grontmij. Han har arbetat med Grontmijs initiativ för studentkontakter, och ser fram emot att bli en del av Sweco.
– Det är spännande att få vara del av sammanslagningen, säger Simon Murray. Framför allt när det gäller det dagliga arbetet – tillsammans kommer vi att få möjlighet att jobba med de allra största och mest utmanande projekten, och där vill jag gärna få chansen att vara med.

– Jag har också hört mycket gott om Swecos olika program och initiativ för att utveckla och attrahera talanger, och det ska bli spännande dels att få chansen att vara med i dem, dels kanske att bidra i dem med mina erfarenheter från Studentinitiativet på Grontmij.

Sweco har ett väl utvecklat system för att se till att morgondagens stjärnor inom teknik, miljö och arkitektur väljer just Sweco som arbetsgivare. Stor vikt läggs exempelvis vid att finnas med ute på högskolorna. Britt Olin är ansvarig för employer branding-arbetet på Sweco, och hon har tydligt fokus på nästa generation talanger.
– Studenterna på högskolorna är en mycket viktig målgrupp för oss, säger Britt Olin. Vi strävar efter att synas och vara delaktiga både när det gäller själva undervisningen och på exempelvis arbetsmarknadsdagar. Vi har också ett program för att aktivera våra unga medarbetare i det här arbetet. Vi tror på face-to-face – det är så man skapar relationer. Vi ger föreläsningar, ordnar case-övningar både på våra kontor och på skolorna.

Sweco har också ett trainee-program där ett tjugotal nyexaminerade varje år får chansen att under nio månader skolas in i arbetslivet med en kombination av teori och arbete.

Men det tar förstås inte slut för att talangerna blir anställda på Sweco, det finns en stor medvetenhet om vikten av att fortsätta utveckla de unga talanger som kommer in i bolaget. Dels finns nätverket Sweco Ung. Här är alla nyanställda upp till 35 år välkomna att delta i seminarier, after works och nätverksträffar. Det ser olika ut på olika orter men det grundläggande syftet är att alla ska få chansen att lära känna andra kollegor med liknande bakgrund och erfarenheter.

Sweco har också två olika talangprogram – ett på svensk och ett på global nivå. Det svenska programmet är sju månader långt, och syftet är att utveckla ledarskapet både som uppdragsledare och linjechef genom att nätverka, delta i ledaraktiviteter som exempelvis ledningsmöten. Dessutom ingår utbildningsträffar.

För vissa blir detta avstampet till en chefskarriär, men det kan också vara ett sätt att få chansen att arbeta i mer utmanande uppdrag. Det globala programmet är ett längre program, och har ett ännu tydligare fokus på att coacha blivande ledare. Detta program vänder sig främst till medarbetare som kommit en bit i sin karriär.
– Vi får ofta höra av nyanställda att vi har en mycket öppen och välkomnade stil här på Sweco, säger Britt Olin. Här blir man sedd och uppskattad som nyanställd!

För ytterligare information om hur Sweco jobbar med studenter besök http://www.sweco.se/en/Sweden/Karriar/Student/