Så hittar du en kreativ arbetsplats
11 Jun 2015 kl: 00:00

Så hittar du en kreativ arbetsplats

En kreativ och dynamisk arbetsmiljö värderas högt av dagens unga talanger. I FöretagsBarometern 2015 svarar varannan student att det är ett av de viktigaste egenskaperna hos en ideal arbetsgivare. Dessutom svarar 28 procent att ett av deras viktigaste karriärmål är att få vara kreativa och innovativa.

Forskningen visar att det är väldigt bra mål att ha, eftersom kreativitet påverkar oss positivt på många sätt.

– Att få vara kreativ gör att du blir lyckligare, mer entusiastisk och optimistisk inför framtiden. Dessutom minskar det stress, vilket är viktigt att komma ihåg i dessa tider när stress är en stor källa till ohälsa.

Det säger forskaren Farida Rasulzada vid Lunds universitet, som under flera år har undersökt hur kreativitet påverkar organisationer. Hon berättar att personer som jobbar på en kreativ arbetsplats även stretchar sin hjärn- och tankekapacitet, eftersom de hela tiden lär sig nya saker.

– Att vara kreativ är dessutom attraktivt på arbetsmarknaden, eftersom det innebär att du kan anpassa dig efter rådande förhållanden. I dagens samhälle, när allt utvecklas och förändras väldigt snabbt, är det en mycket bra egenskap att ha, menar Farida.

Att låta medarbetarna vara kreativa har även arbetsgivarna mycket att vinna på.

– Välmående medarbetare är även produktiva medarbetare. En kreativ arbetsplats förbättrar hälsan hos medarbetarna och ökar lönsamheten, samtidigt som man får fram er innovationer och därigenom lockar till sig nya talanger, berättar Farida.

”Kreativitet handlar om att producera idéer som är unika, nya och nyttiga. Det spelar ingen roll hur små eller stora de är”

Innovationerna behöver inte nödvändigtvis vara nya produkter eller tjänster som gör varumärket världsberömt, menar hon. Det kan även handla om att förbättra rutiner i det dagliga arbetet. Det avgörande är att individen känner att den får vara med och bidra till organisationens utveckling.

– Kreativitet handlar om att producera idéer som är unika, nya och nyttiga. Det spelar ingen roll hur små eller stora de är.

En kreativ arbetsplats kan snabbt anpassa sig efter förändringar och det kan bidra till oväntade och innovativa lösningar. För att hitta en sådan arbetsgivare har Farida flera tips på kännetecken att leta efter, samtliga finns samlade här intill. Det handlar bland annat om att medarbetarna uppmuntras och ges tid till att komma med nya idéer, att det finns en dialog mellan medarbetare och ledning, samt att samarbete främjas.

– Mångfald och samarbete över kompetens- och organisationsgränser bidrar till fler innovationer. På en homogen arbetsplats riskerar därför kreativiteten att bli lidande, säger Farida.

Din framtida arbetsplats har förvisso stor betydelse för hur kreativ du får vara på jobbet, men det måste ändå börja hos dig själv. För att locka fram din idérikedom råder Farida att först fundera ut vilka områden du vill utvecklas och bli mer kreativ inom, och sedan utmana dig själv på de punkterna. Det kan vara inom vilket område som helst och på vilken nivå som helst, men en god idé är att börja med mindre utmaningar.

– Det kan handla om att luncha med andra personer än de du brukar äta med, byta kalender med en kurskamrat för att hitta nya sätt att planera eller att ta en annan väg än vanligt till skolan för att se andra saker och hitta ny inspiration.

Farida tipsar även om att vara öppen i sinnet och inte låsa fast sig vid sina tankar när det gäller olika saker.

– Den som har fått för sig något och tror stenhårt på det kan ha svårare att se alternativa lösningar. Prova att ifrågasätta dig själv och tänk: ”Behöver det nödvändigtvis vara så här?”.

Inspiration är viktigt för att vara kreativ, men hur man hittar det kan vara väldigt individuellt. En person kan få inspiration i naturen, en annan i sociala sammanhang och en tredje genom att lyssna på en särskild typ av musik. För att alla individer i en grupp, till exempel på en arbetsplats, ska kunna vara kreativa till max kan man därför se till att ha möten på olika platser.

– Genom att inte låsa fast sig i samma miljö hittar man ny inspiration, menar Farida.

Kreativitetsforskaren föregår naturligtvis med gott exempel när hon handleder psykologistudenter som skriver sina C- och D-uppsatser.

– Ibland bokar jag in möten med dem på biblioteket, ibland i en shoppinggalleria och ibland ute i naturen, säger hon. Samma exempel kan du naturligtvis följa vid exempelvis grupparbeten i skolan, eller när du sitter själv och pluggar. Prova dig fram, utmana ditt eget sätt att tänka och hitta nya lösningar i allt du gör – oavsett vad du kommer att arbeta med blir det en början på en karriär i kreativitetens tecken.