21 Maj 2008 kl: 00:00

Så håller du företaget friskt

_________________________

Friska företag är bra på att…

1. Vara tydliga med vilket ansvar ledarna har

2. Se medarbetarna som en resurs

3. Få medarbetarna delaktiga i beslut och ta vara på deras idéer

4. Värdera social kompetens

5. Se till att företagets värderingar är välkända för alla

6. Planera verksamheten långsiktigt

7. Se till att de anställda känner till sina befogenheter och begränsningar

8. Vara öppna för diskussioner och kritik

9. Rekrytera ledare och medarbetare internt

10. Ha kunskap om sjukfrånvaron

Källa: Centrum för folkhälsa