Så gör du raketkarriär!
17 Dec 2013 kl: 00:00

Så gör du raketkarriär!

Karriärcoachen Katarina Carlsson har arbetat med allt från lång­tids­arbetslösa till högt uppsatta chefer, och kan med säkerhet säga att de flesta av oss skulle behöva kika utanför den bubbla vi befinner oss i.

Hon har jobbat med karriär­coach­ning i 19 år och 2011 kom boken Karriär­planering som hon skrivit tillsammans med kollegan Anett Bohman. Per­sonlig utveckling, säger författarna, kan få oss att hitta rätt såväl i arbetslivet som i privatlivet.
– Personlig utveckling handlar om att lista ut vad du faktiskt vill göra – och att göra det. Vad det handlar om är inte det viktiga. Att däremot definiera vad som ger dig njutning och glädje och att sedan sträva mot det målet, det är det viktiga.

Värdet av personlig ut­veckling på jobbet har uppmärksammats mer på senare år, säger Katarina Carlsson, och på arbets­platserna hon besöker har cheferna ett stort intresse av att hjälpa sina medarbetare.
– De tjänar ju på att ha stimulerade människor på jobbet. Ofta krävs det heller inte mycket för att stimulera – det kan exempelvis handla om att låta en anställd gå en kurs för att sedan kunna bredda sitt ansvarsområde.

Ett av huvudinstrumenten inom personlig utveckling är något du kan göra själv med bara papper och penna – eller ett tangentbord för den delen. Det är den personliga utvecklingsplanen, ett slags instruktionsblad som du skapar för att nå dina mål.
– Den personliga utvecklingsplanen jämför din nuvarande situation med den du vill nå. Planerna är förstås olika beroende på situation och person, men det finns en mall som ska följas, säger Katarina Carlsson.

Det är just skrivandet av utvecklings­planen – att formulera aktiviteter och sätta dem på pränt – som är nyckeln till framgång, för­klarar Katarina Carlsson.
– Att skriva ned våra mål tydliggör dem och gör dem därmed lättare att realisera. En vanlig fallgrop i en sådan här process är att ha orealistiska mål, och det har vi mer sällan när vi måste skriva ned saker istället för att bara fantisera om dem.

Men hon vill göra skillnad på att vara realistisk och att vara pessimistisk.
– Var inte rädd för att drömma – väldigt mycket är ju faktiskt möjligt. Man kan till exempel utveckla en hobby till ett arbete. Jag arbetade med en ekonom som hade tröttnat på sitt jobb som mellanchef. Jag frågade vad han verkligen brann för att göra och han svarade att spela golf. I dag driver han en juniorgolfutbildning!

De SMARTA målen

Stimulerande. Målen ska vara ­inspirerande för dig.
Mätbara. Du ska kunna mäta huru­vida du har nått målet eller inte.
Accepterade. Du bör själv ha  valt dina mål. Om ni  är en grupp ska alla  inblandade vara med på båten.
Realistiska. Målen ska vara genomförbara och nåbara.
Tidsbestämda. Målen ska ha start- och slutdatum.
Aktivitets­skapande. Målen ska vara konkreta och föra processen framåt.

~  Så skapar du din personliga utvecklings­plan  ~

1. Definiera och skriv ned ett stort mål.
2. Definiera och skriv ned ett antal delmål.
3. Sätt en deadline för varje delmål.
4. Bestäm hur hög prioritet varje delmål ska ha.
5. Skriv ned vilka människor som är inblandade i genomförandet.
6. Sist men inte minst: Unna dig en belöning för varje avklarat delmål.