Så funkar framtidens chefer
3 Jan 2013 kl: 00:00

Så funkar framtidens chefer

De flesta är nog bekanta med den gamla stereotypa bilden av en chef. Auktoritär. Medelålders. Man. Göran Adlén har skriver böcker och föreläser bland annat om trender inom samhälle och näringsliv. Han menar att informationsteknologins framfart har förändrat hela arbetslivet och inte minst chefernas roll.

– De 40- och 50 talister som fortfarande dominerar chefsleden har en helt annan syn på ledarskap medan den yngre genrerationen som har helt andra förutsättningar. De har ett större kontaktnät och andra sätt att kommunicera.
Medan det gamla gardet har försökt begränsa sina anställdas bruk av Facebook och Twitter, menar han att nästa generations ledare förstår hur sociala medier kan utnyttjas för att gynna verksamheten.
– Därför handlar det om att bejaka informationsspridningen och att som ledare våga släppa kontrollen. Du vet aldrig vad de anställda gör, du kan hoppas att de gör det rätta men du kan aldrig styra enskilda individers handlingar.

Framtidens chefer behöver istället se individen och att ha förmågan bygga bra team snarare än att sitta inne på ett kontor och fatta beslut.

– Ledarskapet handlar allt mer om att kunna ta människor och identifiera deras personliga egenskaper och kompetens för att kunna skapa det optimala teamet. Faktiskt ska du som chef bli bäst på det du har minst utbildning inom; nämligen pyskologi.
När vem som helst kan Twittra dålig kundservice eller en felande produkt blir en av chefernas uppgift att förmedla rätt värden ut i organisationen – och att få medarbetarna att vilja göra ett bra jobb.

– Varumärket blir allt viktigare, både för organisationer och enskilda individer.

Vad dina anställda tycker om dig som chef kommer påverka hur de utför sitt arbete och det reflekteras förstås i allmänhetens uppfattning om organisationen.

– Som chef måste du vara delaktig mitt i smeten, du kan inte sitta på ditt kontor och skicka ut veckobrev.  Ordet auktoritet betyder något helt annat i dag än för tio år sedan. Då var det likställt med en titel, det innebar att du satt inne på en exklusiv kunskap – och därmed makt. I dag finns enskilda anställda som har mer kunskap än sin chef och 80-talisterna respekterar inte en ledare som kan mindre än dem själva.

Så chefen måste både vara expert på både människor och verksamheten, det är inga låga krav?
– Nej verkligen inte, de kommer behöva vara något slags übermench. Men jag brukar använda mig av begreppet ”superfit boss”: Vi har ett extremt hälsointresse i vårt samhälle i dag och balans mellan jobb och fritid värderas allt högre. En chefs främsta uppgift kommer i framtiden bestå i att se till att individen mår bra och skapa kreativa miljöer och förutsättningar för medarbetarna att prestera.


Göran Adléns 3 tips för att bli en überchef:

1. Var lyhörd för förändringar.
2. Var närvarande – både online och offline.
3. Var intresserad av människor.

Datum: 2013-01-03