13 Nov 2012 kl: 00:00

Så fortsätter du på rätt kurs

Utbildningskonsulten Helén Vedle vet hur du drar nytta av utbildningen även på längre sikt. Här är hennes fyra bästa tips.

 

Planera redan i förväg. Sätt upp ett mål med kursen och gör den till en del av din långsiktiga karriärplanering. Det kan vara ett personligt mål som förhoppningsvis också rimmar med din arbetsgivares mål. Skriv ner dina förväntningar och fundera på vilken kunskap du behöver få med dig hem för att nå ditt mål.

 

Stanna upp och reflektera. Vad gjorde starkast intryck på dig, vilka av dina nya kunskaper skulle du vilja börja använda i vardagen?  Om du får bra kontakt med en kurskamrat kan ni göra den här reflektionen ihop i slutet av eller direkt efter kursen. Det hjälper er att få perspektiv på det ni har lärt er och att se hur det kan användas i praktiken.

 

Agera ambassadör. Erbjud dig att dela med dig av dina nya kunskaper när du är tillbaka på jobbet. Chefen kommer att jubla om du erbjuder dig att snabbutbilda dina kollegor genom att sammanfatta de viktigaste lärdomarna från kursen. Då får du en chans att föra vidare kunskapen till fler, samtidigt som du friskar upp ditt eget minne genom att upprepa kontentan av vad du lärt dig.

 

Ge dig själv delmål för de nya kunskaperna. Om du exempelvis har gått en kurs i tidsplanering kan ett första delmål vara att prioritera vad som känns viktigt för dig. Nästa mål kan vara att göra en månadsplan för hur du vill tillbringa din tid. Ett tredje mål kan vara att använda dig av dina nya planeringskunskaper i minst ett arbetsmoment per dag.