11 Aug 2011 kl: 00:00

Så blir du föräldrasmart

Fenomenet föräldraskap brukar sätta myror i huvudet på chefer, särskilt unga sådana. Men genom att se förändringen som en kompetenshöjning kan du som chef få den att verka till din fördel – och även till den anställdes. Företagscoachen Tiina Bruno har myntat begreppet ”föräldrasmart” och menar att det är något som skapar lönsamhet både på kort och lång sikt. Det är hög tid för arbetsgivare att bli mer än bara passivt föräldravänliga.

– Har företaget attityden att den anställde ”bara ska vara ledig” ett år, då blir det samma sak för föräldern. Han eller hon känner att ”oj, jag sackar efter”, säger Tiina Bruno och tillägger:

– Man skickar ju inte någon på en ettårig managementutbildning utan att vara noga med att ta tillvara det de lär sig. Så varför inte göra detsamma med föräldraskapet?

 

Här är nio konkreta tips till chefer som vill skapa en föräldrasmart arbetsplats:

 

Blivande föräldrar

1. Visa att du förstår att det, utöver allt annat föräldraskapet ger, är en kompetensutveckling medarbetaren ska ge sig ut på.
2. Lyft fram de egenskaper som du tror att medarbetaren kommer att utveckla, och diskutera hur de relaterar till jobbet.
3. Stärk unga blivande föräldrar så att de vågar ta steget när de samtidigt ska satsa på karriären.

 

Föräldralediga

4. Ha en löpande dialog. Du kan till och med ha utvecklingssamtal och se föräldraskapet som grund för löneförhöjning.

5. Uppmärksamma den resa som nyblivna föräldrar gör. Då stärks deras självkänsla, självinsikt och stolthet, vilket de tar med sig när de kommer tillbaka.

 

Mogna föräldrar

6. Ta upp föräldraskapet i feedback och utvecklingssamtal så att medarbetaren känner att kompetensen tas tillvara.

7. Inse att tiden hemma även innebär tid för personlig utveckling. Om du som chef inte hänger med på den resan kan du snart förlora en värdefull medarbetare.

8. Tänk på att det inte bara handlar om småbarnsföräldrar. Anställda med tonåringar utvecklar till exempel en formidabel kompetens inom konflikthantering.

9. Om du själv har barn, reflektera över hur föräldraskapet utvecklat ditt ledarskap.

 

Läs mer på Foraldrasmart.nu