16 Jun 2008 kl: 00:00

Så blir du bäst i text

___________________

Enligt en hypotes uppfann en egyptisk bonde skriftspråket, för att han tröttnade på att resa till en speciell vägkorsning, en speciell dag. Där skulle han träffa furstens skatteindrivare, som ville veta hur mycket kreatur och grödor han hade varje år. Bonden, som passerade vägkorsningen då och då, tyckte att det skulle vara praktiskt om han kunde lämna informationen när han var där.

Han grävde fram lite lera, för 4 000–5 000 år sedan, och skapade tecken för antal grödor och kreatur. Han föreslog att lertavlorna skulle läggas i ett hus vid vägkorsningen. Och så blev det. Man brukar säga att han var världens första distansarbetare. Han arbetade hemma på gården, samtidigt som han lämnade information till furstens män. Texten har många gånger samma funktion i dag – den ersätter eller kompletterar det personliga mötet.

Forskningen om skriv- och läsprocessen har tagit rejäla språng de senaste tio åren. Med hjälp av bland annat ”eye cameras” har man konstaterat att texten är viktigast på nätet. 92 procent tittar på texten först! 64 procent tittar på bilderna och 22 procent tittar på grafiken. Men ofta inte förrän andra eller tredje gången de besöker sidan. Läsarens ögon dras intuitivt till den största rubriken på webbsidan. Hjärnan har lärt sig genom åren att den finns högst upp. När vi läser på papper dras ögonen intuitivt först till bilden.

De ord du väljer har stor betydelse. Du har inte bara valt dem för att du anser att de kommunicerar ditt budskap; du har en väl underbyggd känsla av att orden kommer att väcka ungefär samma associationer hos dina läsare. Självklart, kanske du tycker. Men många glömmer, med ett slitet uttryck, att sätta läsaren i centrum.

Precis som på den egyptiske bondens tid ska alla texter göra ett arbete. De ska ersätta dig eller vara ett komplement till ditt besök, samtal etcetera. Och precis som på bondens tid uppskattar hjärnan information som är lätt att tolka. Men erfarenheten visar att de flesta skriver vad de kan – inte vad läsarna vill veta eller behöver veta. Vi blir lätt hemmablinda; hoppar över viktiga tankeled, när vi ska beskriva något; glömmer bort att alla inte känner NN; att alla inte kan, för oss självklara, facktermer.

Ställ dig följande frågor innan du börjar skriva:

• Vad vet läsaren om ämnet?

• Vad vill han/hon veta?

• Och vad behöver han/hon veta?

Om du inte har svaren, måste du ta reda på dem. Och om du inte kan fråga läsaren, så kanske du kan fråga någon annan. Någon du känner på Shortcut kanske…

Text: Tomas Dalström, författare och textexpert

Mer om Tomas

Tomas Dalström har skrivit boken Bäst i text – Läseboken/Skrivboken som utgår från hjärnan, läs- och skrivprocessen. Läs mer om boken på www.bastitext.se. Tomas föreläser och arbetar i olika former med texter och textproduktion.