9 Apr 2008 kl: 00:00

Så behåller du din personal

‘—————————————

Karl, som du anställde för tre månader sedan, har visat sig vara en kanonrekrytering. Men Sara som hade jobbet under ett år före honom var också bra. Henne skulle du ha haft nytta av nu när du behöver en ny avdelningschef. Att medarbetare går vidare till nya jobb efter en kort tid på företaget kommer att bli en allt vanligare situation, visar en undersökning gjord av framtidsforskningsföretaget Kairos Future. Orsaken: de yngre generationerna har andra värderingar än dagens chefer.

En annan undersökning bland 2 550 svenska chefer, visar att trots att många är oroade över situationen saknar en tredjedel en strategi för att klara av bemanningsfrågan på ett års sikt.

– För att få 70-, 80- och 90-talisterna att stanna i företaget och på sikt vilja bli chefer krävs att dagens chefer förstår vad som motiverar dessa generationer, säger Maria Eklöw, utbildningskonsult på Gällöfsta Utbildning, som genomfört undersökningen tillsammans med Mercuri International.

Det handlar om att anpassa sitt ledarskap efter varje medarbetare.

– Många har läst mycket teori om hur en bra chef ska vara, men det förändras ständigt. Morgondagens chef behöver se medarbetarna och entusiasmera dem på deras villkor.

Det som står högt i kurs hos de yngre generationerna är ett meningsfullt arbete, fritid och flexibilitet, pengar och status, och framför allt: personlig utveckling, enligt Kairos Future.

Vems ansvar är det egentligen att företagets anställda är motiverade?

– Både företagets och den anställdes. Men det är viktigt att cheferna frågar vad som motiverar den anställde och anpassar arbetssätten.

Så motiverar du anställda att stanna

1. Se alla som individer och sätt dig in i deras kulturs och generations speciella värderingar och krav. Men först av allt – lär känna dina egna styrkor och svagheter, innan du leder andra.

2. Utveckla dig själv som chef. Börja jobba med ett mer situationsanpassat ledarskap. Det som motiverade dina medarbetare i går kommer inte att motivera dem i morgon.

3. Läs på! Bli medveten om vad som motiverar de nya generationerna. Ställ dig frågor som:

• Vilka är de? Vad är deras drömjobb och hur ser de på livet?

• Vad har de behov av?

• Vilka värderingar har de och hur kan du bekräfta dem?

4. Prata med dina medarbetare. Fråga dem vad de vill och ta fram en personlig utvecklingsplan tillsammans.

5. Gör en strategisk plan för kompetensutveckling och rekrytering. Kan företaget anpassa sig och skapa förutsättningar som motsvarar de yngre generationernas behov? Behöver något förändras i dagens rekryteringsprocess?

Text: Helena Nilsson