Så är framtidens ledare
28 Jan 2014 kl: 00:00

Så är framtidens ledare

Gregg Vanoureks senaste bok Triple Crown Leadership bygger på intervjuer med ledare i 61 organisationer i elva länder. I boken fastslår Gregg att en ledares främsta uppgift är att uppnå goda resultat men att ett gott ledarskap måste grundas på etik och långsiktighet.
– Det är alltid bättre för en chef att misslyckas med ära än att lyckas med skam, säger han i en intervju med KTH.

Så vilka är då de vanligaste missuppfattningarna kring ledarskap? Gregg Vanourek förklarar:

– Ett vanligt missförstånd är att chefen ska kunna ge alla svar och dessutom alltid vara helt säker på sin sak. Risken med det är att personalen blir beroende av sin alltför starka chef, säger Gregg Vanourek. Många har också uppfattningen att det är ledaren som ska vara verksamhetens främsta visionär, men i framgångsrika organisationer bidrar alla medarbetare till en gemensamt skapad vision.

Ytterligare en myt som Gregg Vanourek framhåller är att du kan vara född till ledare och därmed ha vissa ledaregenskaper från början.
– Det är inte sant, de flesta människor kan lära sig att vara ledare men det är inte ovanligt att människor väljer bort ledarrollen i onödan på grund av denna myt. Det finns massor av outnyttjad ledarpotential i arbetsgrupper på olika nivåer för att allt för många blundar för sin egen potential, säger Gregg Vanourek.

 

Om vi lägger myterna åt sidan och fokuserar på det goda chefskapet liknar Gregg Vanourek det vid en dans.

– Det ska vara ett samarbete med teammedlemmar som alla är duktiga på olika saker. En av chefens viktigaste uppgifter är faktiskt att skapa utrymme för alternativa ledare i organisationen. Som chef ska du göra vad du säger, vara pålitlig och tydlig. Var noga med att snabbt följa upp problem och dölj inte saker för medarbetarna och håll dig till den sanna bilden i informationen utan att varken överdriva eller tona ner saker. En chef vinner aldrig på att prata bakom någons rygg och framför allt inte genom att komma med massa ursäkter.

Han menar också att en chef bör ställa sig själv testfrågor inför tveksamma beslut, somSkulle det här agerandet strida mot någon av mina grundvärderingar?”Kan jag leva med det här på mitt samvete?”Hur vore det om det här hamnade på förstasidan i tidningen?”

– Inom politik och näringsliv är ledares beslut ofta alltför kortsiktiga. Vi skrev boken Triple Crown Leadership eftersom världen är beroende av gott ledarskap för att lösa framtidens samhällsproblem. Vi behöver bättre ledarskap överallt, inklusive på universiteten och i klassrummen.

Greggs tips till framtidens goda ledare:

– Våga vara den du är.
– Ta dig tid till reflektion och eftertanke.
– Skaffa en fristad från möten och den konstanta strömmen av information.
– Tänk igenom vad du värdesätter mest i livet, skriv ner dina mål och påminn dig själv ofta om dina värderingar och visioner.
– Skaffa en mentor du litar på, som kan lyssna och ge goda råd.
– Fatta viktiga beslut först efter analys, reflektion och konsultation.

Källa: www.kth.se