Riksbyggen bygger hållbara boenden
17 Aug 2017 kl: 00:00

Riksbyggen bygger hållbara boenden

Cecilia Liljedahl Torhult hanterar allt från strategiska och långsiktiga frågor till dagliga operativa beslut i sin roll som marknadsområdeschef på Riksbyggen.

– Det bästa med min arbetsplats är att medarbetare med olika kompetenser och specialistroller arbetar tillsammans för att leverera och skapa den bästa förvaltningen åt våra kunder. Vi har roligt tillsammans, säger Cecilia och fortsätter:

– Jag har eget ansvar och frihet att planera mitt arbete. Riksbyggen erbjuder många utbildningar och möjligheter att utvecklas i sin arbetsroll och att gå vidare till andra spännande befattningar.

Ett företag som lockar unga

Att Riksbyggen attraherar nya medarbetare och främst unga tror Cecilia beror på att det är ett företag som skapar viktig samhällsnytta. Riksbyggen tar tillvara på medarbetarnas idéer och arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald.

– Jag upplever att unga vill vara med och påverka verksamheten och samhället samtidigt som de vill känna att de är på ett stabilt företag. Jag tror också att de lockas av att vi jobbar långsiktigt samtidigt som vi är nytänkande och har ett stort fokus på hållbarhet. Att man kan vara med och påverka och göra stor nytta i samhället. Riksbyggen är dessutom aktiva i forskningsoch utvecklingsprojekt inom byggbranschen, säger Cecilia och fortsätter:

– Det kan handla om allt från att utveckla hållbarhetsstyrningen i vår byggprocess till att arbeta i forskningsprojekt inom områden som ekosystemtjänster, klimatanpassning, byggmetoder, mobilitet och social hållbarhet.

”Gör oss unika”

Riksbyggen är ett kooperativt företag vilket innebär att de ägs av sina medlemmar och att vinsten återinvesteras i verksamheten.

– Att vi är ett kooperativt företag gör oss ganska unika, det är en fin samarbetsform för ägarna och oss som jobbar här. Det gör att vi har en långsiktighet i allt vi gör. Istället för att vinstpengarna går till ägarna fungerar vinsten som ett medel som återinvesteras i verksamheten. Vi arbetar med att skapa lönsamma och hållbara affärer över lång tid. Det finns en stor delaktighet och samverkan både inom företaget och med våra kunder och många av våra kunder är även ägare, säger Cecilia.