5 Feb 2010 kl: 00:00

Referenser – så väljer du dina ess i jobbsökandet

Hur ska man resonera när man väljer referenser?

Sinisa Strbac rekryterare på Poolia

Som rekryterare frågar jag efter referenserna från de senaste anställningarna och då främst chefer. Ens kollegor är inte bra referenser – deras objektivitet kan ifrågasättas.

 

Daniel Fält ansvarig för student relations på Öhrlings Pricewaterhousecoopers

Det är bra att välja referenser som inte är allt för gamla och som representerar de anställningar eller engagemang där man lagt ned mest tid.

 

Michaela Wibom personalutvecklare på Grant Thornton

En bra referens är närmaste chefen från dina senaste jobb. Referenser ska vara personer man har jobbat nära, som har sett dig i olika arbetssituationer.

 

Petra Schneider, HR-specialist på Riksbyggen

Det bör vara en person som kan ge en tydlig och rättvis bild av dig, helst någon av dina tidigare chefer. När man söker sitt första jobb kan det lika väl vara en referens från ett extrajobb.

 

 

Hur många referenser bör man ha?

Sinisa Strbac rekryterare på Poolia

Man ska alltid ha minst två referenser. Att ha flera referenser från samma jobb är okej om man jobbat där i flera år och bytt chef eller arbetsuppgifter.

 

Daniel Fält ansvarig för student relations på Öhrlings Pricewaterhousecoopers

Två referenser är lagom. De kan vara från samma arbetsplats, referenser från olika uppdragsgivare ger en bredare bild av dig som person och dina insatser.

 

Michaela Wibom personalutvecklare på Grant Thornton

Minst två referenser bör man ha, gärna fler. Man kan ha två referenser från samma arbetsplats, men personerna får gärna ha olika befattningar.

 

Petra Schneider, HR-specialist på Riksbyggen

Välj referenser från en arbetsplats där du nyligen har jobbat eller där du har haft längst anställning. Minst två referenser bör man kunna lämna.

 

 

Läs fler artiklar om hur du hanterar referenser:

Referenser i CVt – så gör du enligt rekryteraren

Så kollas dina referenser upp

Nuvarande arbetsgivaren – bra referens eller inte?