Rätt titel viktig för lönekarriären
Din karriär 5 Apr 2023 kl: 08:58

Rätt titel viktig för lönekarriären

Fel titel på jobbet kan vara en kostsam historia. Det visar Akavias genomgång av löner för näraliggande titlar bland ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer.
–Det är inte ovanligt att medlemmar uppmärksammar att de upplever sig ha fel titel eller en otydlig sådan, säger Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef och löneexpert på Akavia.

I lönesammanhang är de främst tre saker som samspelar med varandra. Titel, arbetsuppgifter och lön. De första två påverkar den tredje och har du ”fel” titel riskerar det att leda till att du får en för låg lön då arbetsgivaren ofta stämmer av lönestatistiken med vad andra arbetsgivare brukar betala för samma titel.

Ekonomiskt kan fel titel få rejäla konsekvenser för lönen. Akavias genomgång av löneläget för olika titlar för förbundets sex medlemsprofessioner pekar på stora skillnader när det gäller näraliggande titlar. Så ger den för ekonomer vanliga titeln Business controller 4 000 kronor mer i månadslön jämfört med enbart titeln Controller. När det gäller jurister kan det skilja stort mellan jurist, skattejurist och bolagsjurist.

Enligt Jaime Aleite är det viktigt att på ett tidigt stadium reda ut oklarheter kring titeln, rollens innehåll och rimlig lön.

− I platsannonser kan det förekomma väldigt specifika, lokala eller internationella titlar som inte är vanliga i Sverige. I sådana lägen kan det bli svårt att ge råd gällande rätt löneläge. Det brukar vi som fackliga rådgivare dock kunna lösa efter att fått mer information gällande tjänstens innehåll.

Fyra tips om titel och lön

1. Din titel ska motsvara det faktiska innehållet i dina arbetsuppgifter.

2. Vid oklarheter behöver arbetsgivaren tillsammans med den anställda och HR gå igenom titel och innehåll i arbetet för att se om det finns ett missförstånd någonstans och hur man kan lösa det.

3. Titeln är viktig! Den påverkar lönenivån men kan också spela en viktig roll vid organisationsförändringar, omplaceringar, turordning och andra arbetsrättsliga sammanhang.

4. Kom ihåg att titeln kan variera beroende på sektor. Ett exempel är titeln personalchef som ofta används i offentlig sektor medan HR-chef/HR-manager är mer vanligt inom privat sektor.