3 utbildningar som boostar ditt ledarskap
Din karriär 23 Jan 2024 kl: 15:11

3 utbildningar som boostar ditt ledarskap

Att det kan vara både roligt och svårt att leda vet du förmodligen redan. Det dina
medarbetare behövde för att lyckas i förra veckan är inte nödvändigtvis vad de
behöver idag. Därför vågar vi lova att kompetensutveckling fyller en viktig funktion
oavsett om du är helt ny som chef eller har mångårig erfarenhet av yrket. Här
presenterar Framfot företagsutbildning några av sina mest populära
ledarskapsutbildningar.

Hos Framfot finns praktiska utbildningar som passar just dig och din situation. I liten grupp får du
förutom att ta del av forskningsbaserad kunskap, teorier och modeller också vägledning i att hantera
situationer ur din vardag. Det kan vara allt från hur du kan hantera en konflikt på jobbet, till att skapa
motivation och engagemang hos andra eller att bygga ditt eget självförtroende som ledare. Praktiskt
arbete går som en röd tråd genom utbildningen och ger dig möjlighet att få viktigt jobb gjort redan
på plats under utbildningsdagarna. Dessutom med direkt återkoppling från våra kompetenta
utbildare. Ett bra recept för hållbara resultat! Så att du blir både modigare och tryggare i din roll.

Lägg grunden för ditt nya ledarskap

Är du nybliven chef? Grattis! Känns det utmanande? Vad bra! Det betyder att det finns utrymme för
utveckling och det visar att du bryr dig. Det engagemanget vill vi hjälpa dig att ta vara på. I
utbildningen Ny som chef får du full koll på de grundläggande komponenter som ingår i en chefsroll –
till exempel hur du håller engagerande möten, bra lönesamtal, grunderna i arbetsrätt och
konflikthantering. Du får även lära dig hur du sätter upp och arbetar för att nå uppsatta mål.
Samtidigt stöttar vi dig att hitta ditt sätt att leda på och hur du anpassar det till ditt team och
medarbetare.

Leda utan chefsmandat

Att ha en ledarroll utan ett formellt chefsmandat kan vara komplicerat. Det är lätt att hamna i kläm
mellan otydliga mål, oklara befogenheter och medarbetare som har sitt engagemang på annat håll. I
utbildningen Att leda utan att vara chef får du träna på det du behöver för att bli trygg och
framgångsrik i ditt ledarskap. Utbildningen passar dig som är projektledare, teamledare eller arbetar
med att koordinera. Du kommer få större förståelse för din grupp, vad du kan göra för att skapa
motivation och hur din roll påverkar teamet. Med hjälp av konkreta övningar kopplat till situationer
som kan uppstå på din arbetsplats stärks ditt självförtroende och förmåga att lösa konflikter, dra
gränser och stärka din auktoritet som ledare.

En komplett chefsutbildning utifrån dina behov

Vårt populära ledarskapsprogram Certifierad ledare är en komplett chefsutbildning för dig som vill bli
trygg i din roll som ledare. Programmet bygger på tre delutbildningar: Utbildningen Ny som
chef
, Ledarskapsutbildning för starka team och Kurs i coachande ledarskap. Du väljer själv i vilken
takt du genomföra utbildningen och får självklart stöd inför, under och efter varje utbildningstillfälle.
Programmet avslutas med ett certifieringsprov och när du lyckats med det kan du titulera dig
Certifierad ledare. Under programmet får du öva praktiskt på modeller och teorier. Fokus ligger hela
tiden på praktisk tillämpning i din vardag. Så att utbildningen gör nytta för dig som person, din
arbetsgrupp och er organisation.


Framfot är ett utbildningsföretag som hjälper människor och organisationer att nå framgång genom
utbildning. Vi håller utbildningar på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.