Råder det cancel culture på din arbetsplats?
Din karriär 29 Nov 2022 kl: 15:37

Råder det cancel culture på din arbetsplats?

Vad händer när effekterna av en global trend börjar smyga sig in på arbetsplatsen? Vi tar en titt på cancel culture, och hur du bäst löser en konflikt på arbetsplatsen.

Ett begrepp som tagit världen med storm under dem senaste åren är “cancel culture”. Att bli “cancelled”, vilket i grund och botten handlar om en slags bojkott, har trendat på både nyhetstidningar och sociala media. Från komiker som inte fått vara värd på Oscarsgalan till globala företag och helt vanliga privatpersoner – de som blivit “cancelled” går knappast att beskriva som en homogen grupp människor. Men vad är egentligen cancel culture för något?

Vad är cancel culture?

År 2022 är cancel culture inte bara ett internetfenomen, utan har förvandlats till mer av ett världsligt buzzword som allt fler människor antingen drabbas av eller själva använder. För vad innebär det egentligen att vara cancelled år 2022? I vissa fall blir någon av med sitt jobb. I andra fall är det ryktesspridning, eller kanske rent av en börskrasch. 

Anledningarna till varför någon blir canceled kan vara många. Är det en slags kollektiv mobbning, som handlar om att pressa någon till att antingen tystas eller ändra åsikt? Eller är det ett sätt att belysa en slags ansvarighet hos den utpekade, genom att skapa faktiska konsekvenser? 

Mobbning eller ansvar?
Den brittiska komikern Graham Norton tillhör det sistnämndas förespråkare. Han menar att “cancelled” är fel ord. Det är egentligen bara “ansvar” vi pratar om, som dem utpekade människorna helt enkelt behöver stå till svars för. Faktiska konsekvenser av vad någon eller ett företag säger eller gör. Samtidigt menar andra att cancel culture bland annat hotar demokrati och yttrandefrihet och att det kan leda till häxjakt.

Det är svårt att dra några direkta slutsatser redan idag kring cancel culture. När ett fenomen lyckas bli såhär stort, vi pratar trots allt om en global trend som växt fram ur digitaliseringen, blir dess innebörd allt mer diffus. Lite som när någon kritiserar något för att vara “woke” utan att utveckla varför.

Olika typer av “cancelled”

Att exempelvis minoriteter lyfter fram problematiska beteenden hos personer med makt och lyckas skapa förändringar är en sak. Och på andra sidan – personer som går ihop för att mobba en person tills den byter åsikt (läs: väljer att hålla tyst) blir en social rättvisa som snarare påminner om mobbningskultur. Vill vi inte möta våra meningsmotståndare på mer konstruktiva sätt? Hur vårt samhälle egentligen påverkas av cancel culture är närmare omöjligt att mäta. Ett buzzword vars faktiska innebörd skiljer sig beroende på vem du frågar låter trots allt som just vad det är, ett modeord. Men vad händer när effekterna av en trend börjar nå en arbetsplats?

Cancel culture på arbetsplatsen

I grund och botten är cancel culture inte något som bör nå en arbetsplats. En välfungerande arbetsplats ska ha system på plats för att på ett bra sätt hantera konflikter. Finns det inte sådana strukturer på plats är risken att en medarbetare känner att den måste ta tag i en situation själv, och då kan det bli fel.

Känner du att du pekats ut för någonting som inte stämmer av en medarbetare på din arbetsplats kan instinkten att skrika ut din sida av historien leta sig fram. Ta istället ett djupt andetag, det finns bättre sätt att hantera en konflikt på.

Några tips för att lösa en konflikt på din arbetsplats:

  • Be den andre personen förklara sin ståndpunkt igen. Låt denne prata till punkt och försök verkligen att lyssna. När förklaringen är slut, upprepa den så som du förstod den och kolla av om du har förstått det rätt. Våga fråga om saker som verkar oklara (OBS! ”Är du tappad” alternativt ”Är du född i farstun” hör inte hit).  
  • Berätta hur du ser på problemet/uppgiften och lägg fram det på sätt som ”Jag tycker/känner/upplever …” så att det inte verkar som du lägger fram orubbliga fakta. Om den andre avbryter dig, be lugnt och sansat om att i alla fall få prata till punkt. Berätta vad som har påverkat din syn på saken och tala om vad som är viktigt för dig.  
  • Förhoppningsvis förstår ni varandra nu och kanske verkligen har helt olika åsikter. Acceptera att ni har olika sätt att se på problemet och försök inte att bevisa vem som har rätt och fel.  
  • Håll kontakt med motparten. Kommunicera med varandra och förbättra er relation och försök att mötas på halva vägen, föreslå ”… om jag gör så här kanske du kan tänka dig att göra så här …”.  
  • Försök att se konflikten utifrån och få en helhetsbild. Tänk på hur konflikten påverkas av olika handlingar, både i positiv och negativ riktning.  
  • Hittar ni ingen lösning – ta hjälp av chefen (och be till skrivbordsguden att hon eller han kan något om konfliktlösning) eller om konflikten är djup – använd professionell konfliktlösning. Undvik att få en medarbetare att välja sida.  

Källa: Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet