Psykisk ohälsa svårt för chefen
17 Apr 2014 kl: 00:00

Psykisk ohälsa svårt för chefen

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierbart problem i gränslandet mellan sociala, miljömässiga och sjukdomsfaktorer. När Länsförsäkringar frågade arbetsgivare om vem som bär ansvaret för att minska den psykiska ohälsan bland de anställda ansåg arbetsgivarna att det var deras ansvar. Men de svarar också att de inte har kompetensen att hantera den typen av problem på arbetsplatsen.
– Den låga kompetensen hos arbetsgivarna kan tyda på bristande kunskap och resurser för att hantera psykisk ohälsa, säger Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

För företagen innebär bristen på agerande vid psykisk ohälsa mer än 15 miljarder kronor årligen i direkta kostnader, och ännu mer om man räknar in företagens produktionsbortfall. Enbart Försäkringskassans ersättningskostnader för psykisk sjukdom ligger på dryga 23 miljarder kronor.
– Med tidiga förebyggande insatser kan kostnaderna minska kraftigt, säger Leli Kjellin.