Professionalism och kundfokus utmärker SEB
10 Jul 2013 kl: 00:00

Professionalism och kundfokus utmärker SEB

FRAMTIDSFÖRETAGEN Att SEB är landets led­ande företagsbank känner säkert de flesta till. Men visste du att SEB även stöttar ungdomar, är en av pionjärerna inom gröna obligationer och nyligen har lanserat­ en fond för mikrolån i utvecklingsländer?

Erika lundquist, Head of Nordic Institutions på SEB, har precis varit på ett kundmöte tillsammans med en av bankens produktspecialister. Nu väntar ett utvecklingssamtal med en av teamets medarbetare.

 

Berätta om din roll.

– Jag arbetar inom SEB:s kundansvarsorganisation inom Merchant Banking, det vill säga företagsdelen av banken, och är ansvarig för nordiska institutioner. Jag leder två team med totalt 15 medarbetare. Som kundansvarig har du en koordinerande roll och är kundens representant i banken. Det innebär allt från strategiska diskussioner och analyser inför investeringsbeslut till kreditbedömningar och affärsavslut. Vi gör även uppföljning och riskrapportering av de affärer som gjorts. Det är en rolig och intressant roll eftersom du lär känna dina kunder väldigt väl, jobbar brett inom banken och har många kontaktytor.

 

Hur har vägen hit sett ut?

– Jag började karriären som trainee på ABB och jobbade inledningsvis inom ABB:s industridel och vid 25 års ålder blev jag finanschef på ett av industribolagen. Därefter flyttade jag över till ABB Financial Services och jobbade med handel i finansiella instrument. Efter det arbetade jag med risk och compliance på kapitalförvaltaren Brummer & Partners, följt av några år på Tredje AP-fonden som ansvarig för riskkontroll. För fem år sedan fick jag ett erbjudande från SEB som jag inte kunde motstå.

 

Vad lockade med SEB?

– SEB är Sveriges främsta företagsbank och är känd för sin professionalism, höga servicenivå och långsiktiga kundrelationer. Vissa kunder har varit med oss väldigt länge och vi är stolta över att ha formats under ett och ett halvt sekel. Jag lockades också av affärsdrivet och entreprenörsandan som finns inom SEB. Att ha en snabbfotad organisation är en framgångsfaktor om man, som vi, arbetar mot en snabbrörlig finansmarknad.

 

Hur tänker du kring din ledarroll?

– Jag ser mig som en coach vars främsta uppgift är att ge medarbetarna rätt förutsättningar så att de kan göra ett bra jobb. Jag är tydlig med vilka mål vi har och vart vi är på väg, samtidigt är jag mån om att skapa delaktighet och ge mycket frihet, vilket ligger helt i linje med SEB:s ledarskapsfilosofi.

 

Berätta något om SEB som inte är allmänt känt.

– Jag tror att långt ifrån alla känner till SEB:s samhällsengagemang. Vi arbetar till exempel med att stötta ungdomar genom ett samarbete med den ideella föreningen Mentor, som verkar för att motverka våld och droger bland unga. Mer än 1 000 medarbetare i Sverige och de baltiska länderna har hittills engagerat sig i olika typer av mentorskap. Hållbarhet är ett annat ledord inom SEB. Vi var till exempel en av pionjärerna när gröna obligationer lanserades som finansieringsform år 2008. SEB har också nyligen lanserat en fond som ska ge mikrolån till småföretagare i utvecklingsländer. Det känns väldigt bra att jobba på en bank som gör skillnad.

 

Fakta: Erika Lundquist

Titel: Head of Nordic Institutions, Client Coverage.

Utbildning: Internationell ekonomi, fransk/engelsk inriktning, Lunds universitet samt ESCP i Paris, examen 1992.

Första jobbet efter examen: Trainee på ABB.

Detta inspirerar mig: Att göra affärer, driva långsiktiga kundrelationer samt att utveckla medarbetare.

Text: Jaqueline Fahlander