13 Jun 2009 kl: 00:00

Prestationsångest – säljarens värsta fiende?

Varför uppkommer prestationsångest?

Ur ett djupare perspektiv uppkommer prestationsångest som en följd av att vi omedvetet förknippar vår prestation med vårt värde som människor. Vi lär oss tidigt att förknippa en bra prestation med uppmärksamhet och beröm. En dålig prestation innebär indirekt att vi blir betraktade som mindre dugliga. Vi försöker därför senare i livet att bygga upp vårt självförtroende och egenvärde genom att vara duktiga och utföra bra prestationer. Det är inte konstigt att prestationer är så intimt förknippade med ångest, eftersom varje prestation indirekt hotar att underkänna vårt värde som människor! Vissa människor har från uppväxten med sig en högre kravbild än andra. Människor med en hög inre kravbild blir ofta framgångsrika på det yttre planet, eftersom de hela tiden tvingar sig själva till bättre prestationer. Men framgång som skapas under en ständig piska ger oss inget bra liv. Det ideala vore att skapa prestationer som är förenade med glädje, vilket blir möjligt när vi bryter den inre kravbilden.

Att fly är ingen lösning på problem

Negativa känslor är svåra att hantera. Därför försöker vi förtränga dem, eller om möjligt undvika situationer där dessa känslor uppkommer. Det är dock ingen bra lösning i längden. Vi kan aldrig bli kvitt våra negativa känslor genom att försöka förtränga dem! Varken prestationsångest eller andra negativ känslor försvinner av att vi försöker fly från situationen. Många människor ”löser” ändå sitt problem genom att helt undvika kravsituationen. Kanske tvingas vi byta arbete, trots att vi egentligen inte vill. Detta kan liknas vid att slå ihop matteboken så fort vi kommer till ett knepigt tal. När vi löser en konfliktsituation genom att fly från den, kommer vi att stanna kvar på den nivån och sluta utvecklas vidare. Den bästa lösningen är istället att konfrontera och bryta de känslor som kravsituationen aktiverar hos oss.

Den verkliga orsaken till prestationsångest

Det finns många yttre situationer som framkallar prestationsångest, men dessa är inte så intressanta att hänga upp sig på. Yttre situationer orsakar nämligen inte prestationsångest. Faktum är att yttre omständigheter endast aktiverar känslor som vi redan bär inom oss. Detta är mycket viktigt att förstå.

Vi ser gärna att det är yttre faktorer som orsakar ilska, ångest eller sorg, snarare än att dessa känslor orsakas av en brist hos oss själva. Vi tror ofta inte ens att vi kan påverka våra negativa känslor och reaktioner. Då är det enklare att fokusera på allt som är fel i omgivningen. Vi försöker förändra verkligheten istället för att förändra oss själva.

4. Säljarens viktigaste framgångsfaktor

Det är lätt att tro att prestationsångest och säljrädsla är ett problem som uteslutande drabbar oerfarna säljare. Vi har varit i kontakt med många mycket erfarna och drivna säljare genom åren – personer som egentligen inte borde ha några problem med att sälja. De har all erforderlig rutin, kunskap och skicklighet. De har genomgått ett stort antal säljutbildningar och vet förmodligen allt de behöver veta. Ofta saknar de ändå den viktigaste faktorn för optimal framgång. Vad är det då som är viktigare än rätt säljtaktik, erfarenhet och kunskap? Vi har valt att kalla den viktigaste faktorn för självkänsla.

Hur du hjälper dina säljare

Prestationsångest är mycket svårt att komma över genom en vädjan till intellektet. Det hjälper sällan att försöka intala sig själv att man är oövervinnlig, om man innerst inne inte känner sig så. Det är lika svårt som att intala någon med hundfobi att hundar inte är farliga. Om det vore så enkelt, skulle de flesta av oss förmodligen inte uppleva några problem överhuvudtaget.

Det är här som vår metod kommer in i bilden. Vi lär ut ett konkret verktyg som omedelbart bryter känslokonflikter. Vår metod bygger inte på kloka insikter eller övertalning, eftersom vi vet att problemet är känslomässigt styrt. En säljare som har ett motstånd mot att sälja, kommer inte att kunna prestera optimalt förrän det mentala hindret är borta. Vi är specialiserade på att plocka fram en maximal prestationsförmåga hos varje individ, genom att på ett mycket konkret sätt bryta alla mentala hinder. Målet är att skapa ett tillstånd där individen presterar på topp oavsett om solen skiner eller om det regnar. Detta tillstånd är möjligt att uppnå när vi behandlar orsaken – de inre känslokonflikterna.

5. Så här går det till

Vi arbetar med både individuell coachning och teambuilding. Vanligtvis omfattar ett prestationsutvecklingsprogram för säljare sex individuella träffar, som förläggs med en veckas intervaller. Säljaren får lära sig att tillämpa vår konkreta metod på de känsloblockeringar som uppkommer, vilket resulterar i en omedelbar förändring i känsla och agerande. En förutsättning för ett optimalt resultat är att varje säljare får ett personligt program att arbeta med, som är anpassat efter hans/hennes individuella behov. Vid teambuilding sker därför utbildningen både individuellt och i grupp. Programmet omfattar dessutom ett sex månader långt supportprogram via telefon och e-post, för att försäkra oss om att säljaren verkligen når de mål som har satts upp.

Slutsats

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor om program för prestationsutveckling.Det sker via e-post på info@mentalkraftab.se eller via telefon

070-401 41 07