Pöyry ger unga drivna ingenjörer en flygande start på karriären
11 Apr 2016 kl: 00:00

Pöyry ger unga drivna ingenjörer en flygande start på karriären

Innanför glasväggarna på Pöyrys Stockholmskontor jobbar några av landets vassaste ingenjörer och teknikkonsulter inom energi, industri och infrastruktur, såsom divisionschefen Ulf Strenger och avdelningschefen Anni Ulfendahl.

Berätta om era jobb!
Anni: – Jag leder tillsammans med en kollega en avdelning med 30 medarbetare som sitter på olika kontor i landet. Vi är specialister på kraftledningar och arbetar med projektering, konstruktion och projektledning. Vissa uppdrag är mer synliga för allmänheten än andra. När Svenska kraftnät för några år sedan skulle sätta upp två kraftledningsstolpar i norra Stockholm utlystes en designtävling och Pöyry fick i uppdrag att omvandla designbyråns vinnande skiss till ritningar samt projektera och beräkna stolparna. Det är ett av de häftigaste projekten vi har gjort på vår avdelning!

Ulf: – Inom min division arbetar seniora experter med komplexa och ofta globala projekt. Det kan handla om allt från ombyggnader av pappersmaskiner och projektering av pappersmassefabriker till utvecklingsprojekt inom bioraffinering, som är ett växande affärsområde där fokus ligger på förnybara råvaror såsom biodrivmedel och biobaserade kemikalier.

Är utvecklingskurvan brant på Pöyry?
Anni: – Ja, det kan jag intyga. Jag började på Pöyry direkt efter min examen för fyra år sedan och har successivt fått mer ansvar. I dag driver jag större projekt och ansvarar för att medarbetarna på min avdelning trivs och utvecklas. Det finns en inbyggd utveckling i konsultrollen eftersom du får möjlighet att jobba mot olika typer av kunder och branscher och i olika teamkonstellationer. Pöyry satsar också mycket på utbildning, inte minst inom projektledning, som är en viktig kompetens. För unga nyanställda ingenjörer finns tydliga karriärvägar och även programmet Konsultslussen, som ger en introduktion till konsultrollen, våra verktyg och verksamhetsområden. Seniora medarbetare delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter, vilket jag uppskattar.

Ulf: – Här står medarbetarnas utveckling i fokus och ambitionen är att individanpassa och skapa karriärutmaningar utifrån varje medarbetares mål och drivkrafter. Pöyry levererar 10 000 projekt globalt varje år så det finns stora möjligheter att utvecklas professionellt. Jag har specialiserat mig inom pappers- och massaindustrin och mitt första internationella konsultuppdrag tog mig till Brasilien, där jag bodde i två och ett halvt år och hjälpte en kund inom skogsindustrin som skulle bygga en ny pappersmassefabrik.

Vad tycker ni gör Pöyry unikt?
Ulf: – Här finns en kompetensbredd som gör att vi kan ta oss an komplexa projekt som inte alltid våra konkurrenter klarar. Pöyry är också världsledande inom vissa områden, till exempel konsulttjänster till pappers- och massaindustrin.
Anni: – Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och kontoren och drar nytta av varandras kompetenser. Den starka gemenskapen och familjära stämningen är också något som utmärker Pöyry.