Pluggar du som Christer Fuglesang?
3 Dec 2013 kl: 00:00

Pluggar du som Christer Fuglesang?

Här berättar Christer Fuglesang om hur han var och upplevde sina studieår på KTH.

Den här personen hängde jag mest med i klassen:  Göran Berggren, som jag under studietiden seglade över Atlanten tillsammans med. Vi är fortfarande nära vänner.

Om overaller tyckte jag: Den var kul och praktisk att ha.

Mina pengar lade jag på den tiden på: 
Resor, jag tågluffade mycket och åkte på många skidresor.

Jag var sämst på: Att sjunga, men det var samtidigt något jag utnyttjade till att synas och höras.

Studentförening jag var aktiv i: Kårsektionen framför allt, jag var festarrangör och ordnade med mottagandet av nya studenter.

Under studietiden var jag typen som: 
Drog igång grejer och hade kul på fester.

Mitt lyckligaste ögonblick var när: 
Jag blev tilldelad Integralordern, en order fysiksektionen ger till en person som gjort mycket för sektionen. Det var en ära.

Så gick jag klädd på ­föreläsningarna: 
Jeans och t-shirt.

Mitt motto under studietiden löd: Varje tenta går att läsa in på tre dagar.

Denna kurs hade jag helst sluppit: Ritteknik, men den togs bort från utbildningen sedan.

Mitt snittbetyg såg ut så här: En fyra.

Om jag inte hade pluggat … Teknisk fysik …

… skulle jag istället ha läst till:  
Jurist. Under gymnasietiden var jag helt inställd på det.

Det här snackades det mycket om när jag skulle ut i arbetslivet:
  Sista året på tekniska snackades det mycket om att doktorera, vilket många också gjorde.

Så lång tid tog det för mig att få jobb: Jag har aldrig sökt ett jobb, men ansökan till att bli astronaut tog två år.

Min ingångslön var: Som doktorand fick jag ett stipendium men jag kommer inte ihåg på hur mycket. När jag undervisade i matte hade jag en timlön som var ganska bra.

Denna universitetskurs har jag haft mest 
nytta av i arbetslivet: Ingen specifik, snarare de samlade kunskaperna du får av en utbildning, läran om att lära sig saker, göra analyser och att lösa problem.

Mitt drömyrke då: Inget, jag hade ingen aning om vad en civilteknisk ingenjör kunde jobba med. Anledningen till att jag började plugga var att jag ville lära mig saker.

Nu är det: Astronaut.


CHRISTER FUGLESANG

Ålder: 56 år.
Familj: Fru och tre barn.
Pluggat: Teknisk fysik, KTH, examen 1981. Disputerade i experimentell partikelfysik vid ­Stockholms universitet, blev docent 1991. Antogs till ESA:s astronaututbildning 1992 och avslutade sin formella astronaututbildning vid NASA, 1998.
Jobbat: Som astronaut. 2006 blev han den första svensken i rymden.
Aktuell: Jobbar med masterprogrammet­ ­”Aerospace Engineering” på KTH där han också ­bedriver egen forskning och marknadsför ­rymdforskning och teknik.