Plats 17: Emad Zand och Susanne Najafi
3 Dec 2015 kl: 00:00

Plats 17: Emad Zand och Susanne Najafi

Vad gör er till Uppstickare?

– Let Them Fly-kampanjen har nått 830 miljoner människor över hela världen. Professor Hans Rosling var först med att ta upp problemet, och sedan blev vi en viktig del i debatten kring behovet av säkra flyktvägar för människor som lever i krig och utsatthet. Vi har i hög grad påverkat EU-ländernas inställning och agerande, vilket ökat flyktingarnas chanser till flygtransport. Något de har rätt till – och det har vi visat på, säger Emad.

”Refugee Air har växt till ett enormt nätverk av intellektuella, drivna och empatiska människor. Och det finns mycket mer att göra”

Vad har ni mer bevisat?

– Att entreprenörskap och crowdsourcing kan användas för stark opinionsbildning och finansiering – och i slutändan leda till bra lösningar. Refugee Air är en rörelse bestående av tusentals människor som bidragit med sin tid, kompetens och sina nätverk. Statliga myndigheter och andra stora organisationer behöver ta mer hjälp av privatpersoner i allmänhet och entreprenörer i synnerhet för att lösa den här typen av problem, säger Susanne.

Hur kommer ni gå vidare under 2016?

– Målet vi satte i början, att flyktingar ska få möjlighet att ta luftvägen till EU, har vi nu kunnat bocka av. Nu tittar vi framåt på lösningar kring återförening med familj, integration och yrkesmässig etablering. Refugee Air har växt till ett enormt nätverk av intellektuella, drivna och empatiska människor. Och det finns mycket mer att göra, säger de båda entreprenörerna.

Tillbaka till listan