Pessimist? Så kan du gynna företaget
24 Sep 2014 kl: 00:00

Pessimist? Så kan du gynna företaget

Mattias Lundberg har tillsammans med Jan Bylund skrivit boken ”Den lyckliga pessimisten” som tar upp fördelarna med att tänka pessimistiskt. I egenskap av legitimerad psykolog, docent i psykologi, föreläsare, moderator och författare finns tyngd bakom tesen som backas upp i boken.

Budskapet är att världen inte per automatik blir fantastisk enbart genom att tänka positivt och att pessimister också kan vara lyckliga. Mattias ger sin syn på hur pessimism kan vara gynnsamt på arbetsplatsen.

Varför behövs pessimister på jobbet?
– Pessimisten vågar rationalisera, säga nej och bromsa felaktiga beslut. Hen förbereder sig väl i varje case, är påläst och har ofta en eller till och med flera backup-planer. Historiskt sett, till optimisters ohejdade framfart, vill jag bara nämna Ölandsbron och Hallandsåsen. En pessimist sätter inte orealistiska mål och går aldrig efter mantrat ”det löser sig”. Vi städar ofta upp efter optimisternas misslyckanden.

Vad kännetecknar en lycklig pessimist?
– En lycklig pessimist har inte skyhöga förväntningar på omvärlden, utan kvitterar ut dubbel lycka då något faktiskt lyckas. Vi lever inte enbart i nuet och kan med fördel använda nuet för att ta lärdom av historien. Pessimisten anser inte att man tar sig framåt i livet endast på grund av en god självkänsla. Likaså löser sig inte saker bara för att man tänker positivt, det krävs handling och eftertanke. Jag och Jan Bylund vill med boken förändra den typiska nidbilden av pessimisten – olycklig och oproduktiv. Tvärtom kan vi vara lyckliga och tillfreds precis som vilken människa som helst.

Finns det konkreta fördelar med att anställa en lycklig pessimist?
– Främsta fördelen är den ökade riskmedvetenheten, valet att tänka efter. En pessimist blåser inte upp en aktiekurs utan att höja på ögonbrynen och är av naturen benägen att bygga långsiktigt. Till skillnad från optimisten så chansar vi inte lika mycket, utan försöker vara väl förankrade i verkligheten. Om en optimist inspirerar så kan budskapet vara sensationellt och påverka kortsiktigt i stunden. Pessimisten skulle snarare försöka omsätta inspirationen i verklighet, vilket gör inspirationen mer kraftfull och framför allt användbar.

Vad har ni för förväntningar på boken?
– Inga förväntningar som helst, men min mor har lovat att köpa ett ex och Janne kommer väl stödköpa ett par hundra exemplar. Dock tror jag att boken kan vara en bra julklapp för företagen. Här finns mycket att lära och det gäller att cheferna lär sig att se andra saker än det de är skolade att se. Vi hoppas att boken vidgar referensramarna där ute.