4 Jul 2008 kl: 00:00

Personcertifiering

Lära för livet eller ett livslångt lärande.

Som en god vän till mig sa “du har ju snart hela alfabetet på visitkortet”. Det är inte lätt att förstå vad alla bokstavskombinationer betyder. Här kommer ett försök till förklaring vad certifiering är och en översikt över de vanligaste certifieringarna inom säkerhet.

Jag brukar förenkla lite och säga att det går att certifiera produkter, processer och personer. Den här artikeln handlar om certifiering av person, därför används begreppen personcertifiering och certifiering synonymt.

Mer information om certifieringar hittar du på www.securitymanager.se

Skillnaden mellan olika måttstockar

När du genomfört en kurs kan det hända att du får ett kursintyg eller ett diplom, detta är det vanligaste intyget idag. Detta intygar att personen varit närvarande på kursen, kursintyg och diplom visar inte nödvändigtvis om deltagaren förvärvat någon kunskap. En del kurser fordrar en godkänd skrivning för att få diplom.

Efter genomförd utbildning delas det i regel ut ett betyg eller omdöme. Betyg grundar sig oftast på ett muntligt eller skriftligt prov och bör visa hur mycket personen har lärt sig. Detta kan mätas på olika sätt, när jag gick i skolan hade vi det relativa betygsystemet. Mina föräldrar hade det absoluta betygssystemet och idag har skolan det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet. Betyget visar vilken kunskap personen hade vid provtillfället och tar inte hänsyn till att kunskapen blir gammal eller faller i glömska.

Personcertifiering är inte en kurs och ingen utbildning. Certifiering grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet, nuvarande kunskap och framtida fortbildning. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbetserfarenhet, viss kunskapsnivå och kontinuerligt upprätthållande av kompetensen. Så här kan det gå till, en bakgrundskontroll utreder tidigare arbetserfarenhet, ett skriftligt prov kontrollerar kunskapen och det krävs att personen upprätthåller sin kompetens för att få behålla certifikatet. En internationellt erkänd certifiering ställer samma krav oavsett var i världen den certifierade personen har erhållit den. Detta gör det möjligt att jämföra kompetensen hos personer från olika branscher eller världsdelar, om de innehar samma certifiering.

Certifiering är som för en höjdhoppare att kvalificera sig att delta OS eller VM. De fastställda kraven motsvarar den höjd ribban ligger på. Om ribban ligger kvar när personen hoppat över, så är han eller hon godkänd, oavsett om marginalen var 1 cm eller 20 cm över ribban. Men sedan måste personen upprätthålla sin skicklighet, för att få behålla certifikatet.

Betyg är som att hoppa längd, efter viss träning mäter man hur långt personen kan hoppa i samband med träningstillfället. Men det finns inget krav på att upprätthålla kompetensen.

Kursintyg är att jämföra med den stämplade inträdesbiljetten till femkampen, personen kan påvisa att han satt på läktaren och tittade på.

Flygcertifikatet kan endast upprätthållas om piloten genomför regelbundna lämplighetstest och flyger ett visst antal flygtimmar per år, i den kategorin som flygcertifikatet avser. Om piloten inte flugit tillräckligt mycket behöver han eller hon genomföra ett mer omfattande test. Det är ju bra, för jag skulle inte vilja flyga en med en pilot i en 747 som är självlärd vid ett datorspel eller som bara flugit ett enmotorigt propellerplan innan.

Personcertifieringar delas in i två typer, tekniska och professionella. Tekniska certifieringar är knutna till en viss produkt. Professionella certifieringar är knutna till ett kunskapsområde.

Allt är inte guld som glimmar

Det finns även kurser och tentor som kallas för certifieringar, men som kanske inte följer kraven för etablerade personcertifieringar. Det kan finnas brister i eller helt sakna bakgrundkontroll, kunskapstest eller krav på fortbildning. Se om certifieringen är kvalitetssäkrad av ett ackrediteringsorgan enligt ”ISO/IEC 17024 – General requirements for bodies operating certification of persons”. Alla etablerade certifieringar är ackrediterade enligt 17024, men det finns även seriösa certifieringar som inte är ackrediterade, men som följer samma regelverk.

Personcertifieringens intåg till Sverige

De allra flesta certifieringarna inom säkerhet har sitt ursprung i USA och certifieringar är särskilt vanliga inom IT-branschen. IT-relaterade certifieringar blev vanliga i Sverige redan på 90-talet. När persondatorn gjorde sitt intåg på 80-talet var det många entusiaster som satt hemma på kammaren och pulade med sin ABC80 eller VIC64. När sedan internet blev vanligare och tekniken gick från stordatormiljö till PC-miljö i början av 90-talet uppstod ett behov av personal som kunde denna teknik. De stora mjukvarutillverkarna införde kurser och test för att IT-personal skulle kunna skaffa sig en djupare kunskap om de nya operativsystemen. Certifiering var ett sätt att kontrollera personens kompetens avseende en viss programvara, här sållades agnarna från vetet. Certifiering underlättar för rekryterare att hitta kompetent personal.

Personcertifiering inom säkerhet

Certifiering inom brandskydd har funnits i USA sedan 1971 och inom säkerhetsledning (Security Management) sedan 1977. 1978 var året då den första personen i Sverige erhöll en certifiering inom säkerhetsledning. Det dröjde sedan till 2000-talet innan certifieringarna inom säkerhet fick fotfäste i Sverige. Nu börjar intresset för personcertifieringar öka, det kanske beror på att det finns en ökad förståelse för vad certifiering innebär. Det kan även bero på att allt fler personer innehar en certifiering. En säkerhetschefskollega från telekombranschen i USA sa ”Om man inte har CPP, blir man inte kallad till intervju”. Så långt har vi inte kommit i Europa ännu, men vi kanske kommer att gå åt det hållet. Något som är intressant i sammanhanget är att internationellt sett och framförallt i USA finns det väldigt många kurser och program på universiteten inom säkerhet, trots det har certifieringarna en viktig roll. Det kan nog bero på att omvärlden förändras ständigt och certifieringen kräver kontinuerlig fortbildning.

Min lärarinna i skolan sa ”du skall inte bara plugga inför provet, utan lära för livet”. När jag tog min första certifiering insåg jag att personcertifiering innebär ett livslångt lärande, eftersom det krävs ständig fortbildning för att behålla certifieringen.

Exempel på certifieringar med ISO 17024 ackreditering

Behörig ingenjör brandlarm, Brand, SBSC

Certified Construction Manager (CCM), Byggnation, CMCI

Certified Information Security Auditor (CISA), Informationssäkerhet, ISACA

Certified Information Security Manager (CISM), Informationssäkerhet, ISACA

Certified Information Systems Security Professional (CISSP), IT-säkerhet, ISC2

Certified Protection Professional (CPP), Säkerhetsledning, ASIS International

Occupational Therapist Registered (OTR), Arbetsterapeut, NBCOT

Professional Certified Investigator (PCI), Utredningar, ASIS International

Project Management Professional (PMP), Projektledning, PMI

Physical Security Professional (PSP), Fysisk säkerhet, ASIS International

Exempel på certifieringar som söker ISO 17024 ackreditering

Certified Clinical Nutritionist (CCN), klinisk näringslära, CNCB

Certified Associate Business Manager (CABM), Företagsledning, APBM

Certified Business Manager (CBM), Företagsledning, APBM

Diverse certifieringar

Certified Fraud Examiner (CFE), Bedrägeriförebyggande, ACFE

Certified Hotel Administrator (CHA), Hotelladministration, AH&LA

Certified Internal Auditor (CIA), Revision, IIA

Certified Public Accountant (CPA), Revision, AICPA

Certified Security Project Manager (CSPM), Säkerhetsprojekt, SIA