Pension for dummies – så funkar det
25 Apr 2017 kl: 00:00

Pension for dummies – så funkar det

Vad är bästa sättet att påverka sin pension?

– Det viktigaste är att jobba länge. Ju fler år du arbetar, desto mer kommer du att få i pension. Det är även viktigt att kolla upp så att du får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen läggs till din allmänna pension och det sammantagna beloppet blir din totala pension.

När ska man börja fundera över sin pension?

– Det viktigaste är att man kommer igång och börjar jobba. Gör man bara det så tycker jag inte att man behöver börja fundera över pensionen förrän man når 40-årsåldern. Då är det läge att börja logga in på minpension.se och göra regelbundna prognoser för att skaffa sig en bild av hur det ser ut.

Måste man ha ett privat pensionssparande?

– Nej, det måste man inte. Jag rekommenderar alla att göra en pensionsprognos på minpension.se, där du ser vad du beräknas få ut. Sedan kan du jämföra det med utgifterna du beräknar att ha i den åldern. Om det blir ett glapp däremellan – då är det en god idé att starta ett privat pensionssparande.

Varför är det vanligare att kvinnor får en låg pension?

– Kvinnor jobbar i genomsnitt färre år under livet och jobbar dessutom ofta mer deltid. I många kvinnodominerade yrken, till exempel inom vården, är det vanligt med ofrivilliga deltider där man bara får en deltidstjänst trots att man vill jobba heltid. Här tror jag att det är viktigt att kvinnor går ihop och ställer krav, för det får stora konsekvenser i pensionskuvertet.

”För att få en så hög pension som möjligt måste man helt enkelt jobba så många år som möjligt.”

Vad gäller för egenföretagare?

– Som egenföretagare är det viktigt att komma ihåg att man inte har någon tjänstepension, vilket får väldigt stora konsekvenser för den totala pensionen. Därför är det viktigt att antingen försöka skaffa sig en tjänstepension via en branschorganisation, eller att starta ett sparande som kompenserar för detta. Detta är något som många egenföretagare missar och det kan komma som en chock när man väl förstår hur liten den allmänna pensionen är.

pensionsekonomen

Kristina Kamp. Foto: Privat.

Vad är bäst – att pensionsspara eller att amortera på sina lån?

– Det finns sällan några generallösningar, utan man måste titta på det enskilda fallet. Ofta finns det dock flera vinster med att amortera, särskilt om till exempel ens bostad är högt belånad. Lägre belåningsgrad är tryggare när räntan pendlar och bostaden är en tillgång du sedan kan belåna längre fram i livet för att dryga ut pensionen.

Finns det några fällor man bör undvika?

– Det vanligaste misstaget är att man tror att man kan kompensera för att man jobbat få år genom att pensionsspara privat. Det är väldigt svårt att göra det och det finns egentligen inga genvägar – för att få en så hög pension som möjligt måste man helt enkelt jobba så många år som möjligt.

Vad är ditt viktigaste råd?

– Framför allt att jobba så många år man kan. Om man fortsätter att jobba till 67 i stället för 65 så gör det stor skillnad – det är ofta ett bra alternativ för till exempel akademiker som kommit igång senare efter långa studieperioder. Avslutningsvis vill jag också uppmana unga att inte oroa sig alltför mycket. Jobbar man bara på ordentligt så ordnar det sig.