På Skanska jobbar du klimatsmart
10 Jun 2014 kl: 00:00

På Skanska jobbar du klimatsmart

Nya Karolinska Solna utvecklades under 15 månader, från blankt papper till ett undertecknat kontrakt, och när sjukhuset står klart 2017 kommer Skanska både vara ägare och förvaltare av sjukhuset­. Sjukhuset kommer att ha tydligt fokus på högspecialiserad sjuk­vård och ha nära koppling till utbildning och forskning, med bland annat ett eget forskningslaboratorium.

Men sjukhuset sticker ut på fler sätt, det ska också vara världens första klimatneutrala sjukhus, något som ställer stora krav på såväl inköp, design, ekonomi och på byggnationen. Peter Sundström, ­Johan Gustavsson, Kristin Nilsson och Anna Lamberthz är några av de medarbetare på Skanska som med sin kunskap och expertis ska vara med och ta Nya Karolinska Solna från vision till verklighet.

På vilket sätt bidrar du till att bygga världens grönaste universitetssjukhus?

Kristin: – Jag är produktionsledare för stommen av forskningslaboratoriet. För att vara energieffektiva även under produktionstiden strävar vi efter ett tätt klimatskal så fort som möjligt, då mycket energi krävs för att värma upp en kall stomme. När sjukhuset står klart ska det drivas med 100 procent förnyelsebar el och byggnaderna förses med värme och kyla från geoenergi ur borrhål. Detta kompletteras med klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla från biobränsle. Tack vare ett bra klimatskal, energi­effektiva installationer och hög återvinning kan energianvändningen i det nya sjukhuset nästan halveras jämfört med dagens Karolinska i Solna.

Johan: – Min roll som inköpsledare går ut på att säkerställa att de entreprenörer vi tar in klarar av att leverera utefter de miljökrav vi har ställda på oss. Eftersom byggnationen är så omfattande köper vi in mycket på entreprenad, något som gör att vi inköpare måste lägga fokus på att informera och få alla inblandade att förstå de krav som ställs på produktionen av Nya Karolinska Solna. Det är ett spännande och givande jobb, för jag vet att det påverkar slutprodukten.

Anna: – Som ekonomiansvarig bidrar jag till att Nya Karolinska Solna står klart i tid. I mitt arbete ingår det också att lösa de problem som uppstår längs vägen, väga risker mot varandra och analysera hur olika beslut om exempelvis miljöfrågor kan påverka oss ekonomiskt i ett senare skede.

Peter: – Som projekteringsledare ansvarar jag för designen av en del av sjukhuset. Det är min uppgift att leda en konsultgrupp med bland annat arkitekter, konstruktörer, El – och VVS-projektörer, brandkonsulter och akustiker. Tillsammans ska vi skapa ritningar så att den del av byggnaden vi arbetar med uppfyller alla de krav Skanska har lovat landstinget att uppnå. Utöver de vanliga nybyggnadskraven har vi i detta projekt väldigt höga krav på bland annat klinisk funktionalitet, energi­förbrukning och miljöhänsyn vid val av inbyggda material.

På vilket sätt märks det i produktionen att ni jobbar med att bygga just ett klimatneutralt sjukhus?
Kristin: – Vi bygger ett sjukhus där stommen har en livslängd på 100 år. Därför registreras allt material som används i byggnationen i en digital loggbok. Därigenom vet vi exakt vilket material som finns, och var det finns, den dag man ska bygga om eller riva. Utvecklingen går snabbt framåt och om ett par år kanske vi har möjlighet att använda oss av ännu miljövänligare material, då kan vi byta ut vissa delar av materialet utan svårigheter.

Peter: – Eftersom vi kopplar ihop materialinformation till vår virtuella bygginformationsmodell kan man välja byggmaterial ur en materiallista och direkt se var i huset det materialet finns inbyggt. Jag arbetar även som BIM-manager och ansvarar tillsammans med BIM-experter inom Skanska och hos våra konsulter för att bygga den virtuella 3D-modellen av Nya Karolinska Solna. Modellen vi skapar blir en informationsbärare genom hela byggnadens livslängd.

Vad är det roligaste med ditt arbete på Skanska?
Anna: – Eftersom jag har ekonomiansvar för en del av sjukhuset är jag delaktig i olika delar av byggnationen, det är väldigt spännande. Inte bara för att Nya Karolinska Solna är Skanskas största projekt i världen just nu, utan också för att vi som arbetar här faktiskt kan göra skillnad för samhället.

Kristin:
– Jag tycker att det roligaste är att vi bygger något hårt och tekniskt komplext, men bakom kulisserna är vi människor och alla måste vara med på banan för att nå bra resultat. Det är en häftig utmaning som produktionsledare. Vi bygger för samhället, och samhället är med och skapar det!

Johan: – Det är alla människor jag träffar. Bara på projektkontoret är vi 250 personer och ute på byggarbetsplatsen är det ytterligare ungefär 1 250 personer som jobbar mot samma mål.

Peter:
– Det är väldigt roligt att få arbeta mitt i en kreativ process där krav på teknik, arkitektur, juridik och ekonomi måste balanseras och omsättas i en design. En design som jag sedan får se byggas! Det är också väldigt stimulerande att arbeta med experter inom vitt skilda områden, min kunskap utmanas ständigt och jag tvingas hela tiden lära mig nya saker.

När har du varit extra stolt över din arbetsgivare?
Anna: – När vi tog hem det här projektet var jag riktigt stolt. Vi ska bygga världens grönaste universitetssjukhus vilket ställer höga krav. Men det är inte bara det som är speciellt, sättet sjukhuset ska ägas och förvaltas på är också banbrytande i Sverige. Det är en helt ny utmaning, då vi gör det utefter en upphandlingsmodell som går ut på att Skanska såväl bygger som äger och förvaltar sjukhuset under 25 år. Det är en stor utmaning, eftersom vi inte har något facit, men till hjälp har vi personal från Skanska UK, där man har byggt enligt denna modell tidigare.

Johan: – Jag är stolt varje dag över att vara en del av den här byggnationen. Vi jobbar för en god sak och slutprodukten kommer att användas i bra syften, det känns fantastiskt.

Peter: – I säkerhetsarbetet som Skanska driver. Jag är stolt över att arbeta för en arbetsgivare som bryr sig och är villig att satsa resurser för att skapa en säkrare arbetsplats för sina anställda. Det handlar både om att utveckla arbetssätt och till viss del ändra attityder, och här har Skanska kommit långt.

Varför tror du att ni är en av de arbetsgivare studenter helst vill jobba hos?
Peter: – För att det finns så stora möjligheter här. Som Skanska-anställd blir hela byggprocessen tydlig för dig och du behöver inte byta arbetsgivare för att utvecklas. Här får du utmanas och växa samtidigt som du har en trygg grund att stå på. Dessutom erbjuder Skanska internationella möjligheter för sina medarbetare­, och det finns två olika utbytesprogram inom Skanska globalt.

Anna: – Vi signalerar nytänkande och driver oftast utvecklingen i branschen. Skanska är dessutom väldigt måna om sin personal och försöker alltid bana väg för sina medarbetare. Är du med i Skanska-familjen finns det enorma utvecklingsmöjligheter oavsett vilken roll du har i dag.