”På LKAB finns det utrymme att vara sig själv”
17 Apr 2018 kl: 00:00

”På LKAB finns det utrymme att vara sig själv”

När Carina Persson lockades till LKAB för 22 år sedan var det tack vare möjligheten att arbeta med avancerad teknik. Längs vägen har hon även insett att hon drivs av att arbeta med människor, vilket hon får möjlighet att göra som sektionschef på pelletsverket i Svappavaara.

Berätta om din roll!

– Jag ansvarar för produktion och underhåll på verket här i Svappavaara. Här produceras masugnspellets och jag har cirka 100 personer i min organisation. Mina dagar består till stor del av att träffa människor både i möten och ute i produktion för att lösa olika frågor och utveckla verksamheten. 1996 började jag som dataserviceingenjör på LKAB och har främst jobbat med automation i olika roller. Först som ingenjör, sedan som produktionschef och nu som sektionschef. Däremellan fick jag möjlighet att utbilda mig och arbeta som Lean Coach i gruvan i Kiruna. På LKAB finns otroligt många karriärmöjligheter, vill du utvecklas så har du förutsättningarna.

Vad är aktuellt hos er just nu?

– Vi tittar bland annat på möjligheten att nischa in oss på produktion av det som kallas för DR-pellets, istället för masugnspellets som vi tillverkar i dag. Nu använder vi järnmalm från både Kiruna och Svappavaara när vi producerar vår pellets, medan den nya DR-pelletsen möjliggör att använda enbart malm från Svappavaara. LKAB i Svappavaara engagerar hela orten, alla är måna om att verket ska gå bra och att vi ska leverera en bra produkt. Det skapar ett enormt engagemang hos medarbetarna.

”Min drivkraft är att hitta andra människors styrka.”

Hur jobbar LKAB med jämställdhet och mångfald?

– LKAB har en tydlig mångfaldsplan som handlar om att vi ska ta tillvara på våra olikheter. Vi jobbar exempelvis mot målet att ha 25 procent kvinnliga chefer, just nu är vi uppe på 21 procent så vi är på väg. Men jämställdhet och mångfald handlar förstås inte bara om fler kvinnor i organisationen, utan om att alla ska få vara sig själva. Under de 22 år som jag jobbat här upplever jag att kulturen har förändrats. Från att vara ganska macho och mansdominerad till att vi i dag tar tillvara olika kulturer, erfarenheter och personligheter på ett annat sätt. Som chef försöker jag föregå med gott exempel och visa vad jag känner med målsättningen att bygga goda relationer till människor i min organisation. Min drivkraft är att bekräfta människor och lyfta fram deras styrkor.

Vad gör dig stolt över LKAB?

– Att de produkter vi säljer står för kvalitet samt LKAB:s ansvarstagande för samhället. Samhällsomvandlingen i Kiruna är ett sådant exempel. Dessutom satsar LKAB hårt på säkerhet genom att ständigt söka metoder som gör det säkert och hållbart att arbeta nere på djupet. På många sätt ligger LKAB i framkant och står hela tiden med en fot i framtiden.