12 Dec 2011 kl: 00:00

“Om 30 år kanske männen kvoteras in i styrelser”

Enligt Högskoleverket studerar kvinnor i snitt tre år längre än män och 64 procent av alla examina tas av kvinnor. I grundskolan och gymnasiet ser trenden likadan ut. Killarna når bara upp till 90 procent av tjejernas betygspoäng när det gäller samtliga ämnen utom idrott. Vad innebär det för framtidens arbetsplatser?

 

ANNONS:

Här är arbetsgivarna som satsar på jämställdhet:

SBS TV Kanal 5

 

Peter Siljerud, framtidsstrateg på Futurewise och författare till boken “100 trender – din guide till framtiden” menar att kvinnor definitivt är på frammarsch:
− I dag startas en tredjedel av alla företag av kvinnor och vi ser allt fler kvinnor i ledande positioner. Det märks tydligt, redan i grundskolan, att tjejer ställer högre krav på sig själva. De är målmedvetna, ambitiösa och satsar på sina studier. Bland unga killar råder en mer avslappnad attityd. Det anses inte coolt att plugga och dataspelande konkurrerar ofta ut läxläsning.

 

Världens mest feminina land

Enligt en internationellt framtagen maskulinitetsindex så hamnar svenska män på 5 på en skala till 100, där 100 är supermaskulint, medan japanska män hamnar på 95. Studien visar att svenska män prioriterar relationer, omvårdnad och livskvalitet framför pengar och framgång. Det gör Sverige till världens mest feminina land.

 

Vilket leder oss in på en annan trend som Peter Siljerud har identifierat: Androgyniteten. För samtidigt som tv-program som ”Mad Men” ger oss en nostalgisk tillbakablick till en tid då könsrollerna var stabila som cement, pågår en förändring. Dagens småbarnspappor barrikaderar sig i köket för att baka surdeg, hämtar leriga ungar på dagis och tar med självklarhet föräldraledigt.
– Könsrollerna håller på att förändras i Sverige och män och kvinnor blir mer lika i sina beteenden och värderingar. Medan männen har närmat sig kvinnorna värderingsmässigt, så har kvinnorna samtidigt tagit steget in på männens planhalva. Den här trenden kommer med stor sannolikhet att fortsätta, menar Peter.

 

Ombytta roller?

Men trots att kvinnliga chefer blir allt vanligare, är det förvånansvärt homogent i högsta toppen. Där heter chefen fortfarande Lars eller Anders. Något Peter tror kan förändras framöver:
− Jag tror att kvinnor är framtidens vinnare på arbetsmarknaden. Om 30 år kanske det är männen som kräver att bli inkvoterade i ledningsgrupper och styrelser, säger han.