Nytänk och trivsel hos Norstedts juridik
10 Jun 2014 kl: 00:00

Nytänk och trivsel hos Norstedts juridik

Norstedts Juridik lanserade Zeteo för fem år sedan. I dag innehåller databasen 279 boktitlar och används av hela domstolsverket och alla åklagare i Sverige, samt av de största juristbyråerna. Helena Viridén är Key Account Manager för Zeteo och ansvarar främst för avtalen med domstolar och åklagare.

Varför har Zeteo blivit så framgångsrikt?
– Vi har den bästa litteraturen. Kvalitet har alltid varit vårt ledord och varken vi eller våra författare har tvekat inför att erbjuda användarna det bästa av utgivningen även i digital form. Bland annat har vi digitaliserat vår samling av djupa kommentarer från ledande experter, något som gör Zeteo helt unikt.

Varför behövs Zeteo?
– I dagens juridiska arbete är en rättsdatabas ett helt nödvändigt verktyg. Zeteo gör dig otroligt mycket mer effektiv och öppnar stora möjligheter till breddad kunskap. Lagkommentarerna i Zeteo uppdateras dessutom kontinuerligt och är ibland mer aktuella än de som finns i den tryckta utgåvan.

Vilken nytta har man av att lära sig systemet redan som student?
– Till att börja med är det en fantastisk hjälp när du pluggar och dessutom gratis för alla studenter. Om du sedan tar ditt första steg i karriären som notarie så är det helt nödvändigt att kunna använda Zeteo snabbt och effektivt. Åklagarna, domstolarna och så gott som alla större byråer använder Zeteo och i rekryteringar är kunskaper i systemet ofta en merit.

Hur ska Zeteo utvecklas?
– Vi fortsätter att utvidga vårt bibliotek, och har nu börjat sluta avtal om att ge ut andra förlags litteratur i Zeteo. Nyligen började vi med att erbjuda ett tjugotal av Libers titlar. Vi utvecklar också vår plattform för mobila lösningar. Just nu har vi ett samarbete med ett par domstolar som köpt in läsplattor särskilt för att använda med Zeteo. Det är oslagbart att ha med sig en platta in i rättegångssalen i stället för att sitta och slå i tunga böcker.

Varför har du valt en karriär på Norstedts Juridik?

– Jag har fått vara med på en väldigt spännande resa från klassiskt förlag till modernt informationsföretag. Här får du stora utvecklingsmöjlig­heter med roller inom allt från försäljning till att sammanställa lagboken. Dessutom finns det många möjligheter internationellt inom Wolters-Kluwer-koncernen som Norstedts Juridik ingår i. Det här är ett stabilt och välskött företag som tar väl hand om sin personal, vilket märks på den trevliga stämningen och på att många stannar här länge.

» Läs fler artiklar inom temat Uppdrag jurist