Nyckeln till hälsa på jobbet
3 Feb 2014 kl: 00:00

Nyckeln till hälsa på jobbet

Statistik från flera håll visar att ohälsan i arbetslivet ökar och en allt större orsak till detta är den psykiska ohälsan som ligger bakom allt fler sjukskrivningar.

Samtidigt ökar också antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar. Mot bakgrund av detta lanserar nu Försäkringskassan tillsammans med Arbetsmiljöverket en ny kampanj med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser.

Basen för hela kampanjen är fyra ”nycklar” om har tagits fram av svenska forskare i forskningsprojektet Hälsa och framtid.

Har din arbetsgivare rätt nycklar? Nedan har vi en sammanfattning av de fyra faktorerna som gör att vi kan må bra och vara friska på jobbet. På kampanjsidan Foretagshalsokollen.se kan du läsa mer, testa ditt företag och få bra fakta och inspirerande exempel både för chefer och för medarbetare.

Här är de 4 nycklarna:

1. Ledarskap och kompetensförsörjning.

Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen. Ledare i företag med låga sjukskrivningstal ser inte bara till produktionsmål och tekniska hinder, utan även till hur individer och grupper fungerar.

2. Delaktighet.

Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

3. Kommunikation.

Ordet kommunicera betyder ”göra gemensamt”, och fungerande kommunikation är en viktig faktor i friska företag. I företag med låg sjukfrånvaro har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre bild av vad som händer i företaget och därmed också bättre förutsättningar i sin ledarroll.

4. Synen på hälsa och sjukfrånvaro.

För att skapa en frisk arbetsplats krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga är att åtgärderna sätts in tidigt.