När romansen blir riskfylld: Kärlek på jobbet
13 Aug 2021 kl: 00:00

När romansen blir riskfylld: Kärlek på jobbet

När romansen blir en risk: konsekvenser med kärlek på arbetsplatsen

Kärlek på jobbet är och kommer förmodligen alltid vara ett laddat och omdiskuterat ämne. När Anneli Östling, parterapeut och aktuell med podden Relationsguiden, svarar på varför poängterar hon “risktagande” som en viktig faktor till att det uppstår spänning kring ämnet.

Det är alltid ett risktagande att inleda en relation med en kollega. Om man finner kärleken i sitt liv och ser att det kan fungerar att arbeta på samma arbetsplats så är det bara att gratulera. Om det däremot visar sig att det inte fungerar så bra med vare sig relationen eller att arbeta ihop så kan det bli ett högt pris att betala. Som anställd är man skyldig att bevaka arbetsgivarens intressen i frågor som har med anställningen att göra. Man förväntas undvika situationer som kan komma i konflikt med arbetsgivarens intressen.

Risken ligger i att romansen kan komma att skapa en klyfta mellan arbetsgivare och kollega, där relationen kommer i första hand istället för arbetsuppgifterna. Anneli Östling poängterar att det är viktigt att prata om relationer på jobbet för att undvika situationer som är skadliga både för företaget och kollegorna i fråga.

Att det finns ett stort behov av att prata om och beskriva är att de flesta är medvetna om risken man tar och ansvaret man har, vilket också brukar göra att man försöker att hemlighålla och smyga med en relation tills man känner sig säker på att man kan stå för den. 

 

Fascinationen för kärlek på arbetsplatsen kommer delvis alltså från att man kan gå från att känna total lycka till att falla platt. En relation eller kärleksintresse på arbetsplatsen är också en källa till skvaller, vilket ofta livar upp kollegorna – men kan också bli en orsak till ryktesspridning och negativa känslor. Detta är framförallt om en person i relationen kan uppfattas få förmåner från den andra, exempelvis om den ena personen har en högre position. Om detta är fallet lägger Anneli Östling stor vikt vid att vara transparent och att ha en pågående dialog med företagsledningen.

Rekommendationen är att vara transparent med sin relation och rådfråga ansvariga för att inte skapa onödiga rykten i korridoren som blir att påverka stämningen för många i företaget. De flesta större eller mindre företag har företagspolicys där man inte kan acceptera att en medarbetare har en relation med sin chef. Det blir till exempel svårt att vara en lönesättande chef för sin partner. Det kan också upplevas svårt att känna förtroende och lojalitet för andra medarbetare. För det mesta brukar företag kunna lösa situationen genom omplacering om det är möjligt. Går inte det så får man ta diskussionen med arbetsgivaren för att sedan ta beslut med sin nya kärlek om vad man ska göra.

 

När en chef och en medarbetare blir kära och vill inleda en relation är det alltså nödvändigt att tänka igenom konsekvenserna och analysera om relationen är värd en potentiell omplacering eller avskedning. För att det ska kunna funka så bra som möjligt är det enligt Anneli Östling viktigt att inte smyga med relationen eller att hålla den hemlig, detta skadar nämligen förtroendet för chefen. För att situationen ska kunna lösas så bra som möjligt är det alltså bra att vara så öppen som möjligt med kollegorna, och samtidigt visa att du tar ansvar genom att rådfråga ansvariga. 

Om relationen inte präglas av den maktdynamik som finns mellan chef och anställd brukar företag vanligtvis har förståelse för att romanser uppstår, även om det gäller att ha koll på företagspolicyn innan man inleder en relation. Det gäller dock att hantera sin relation på ett professionellt sätt, vilket kanske inte alltid är helt lätt. Vi har pratat med Inti Chavez Perez, som jobbar som utvecklingsledare för sexuella rättigheter på Göteborgs Stad, och har publicerat flera böcker om sex och relationer. För att hålla relationen professionell menar han att det är viktigt att det är viktigt att kärleken inte upplevs som ett störningsmoment för andra, och att man ska tänka genom risken att relationen kanske inte kommer att hålla:

Man är i gott sällskap om man blir kär på jobbet, det är rätt vanligt. Flörta på, men gör det utan att störa arbetet. Du, ditt kärleksobjekt och övriga teamet måste kunna koncentrera er på era arbetsuppgifter utan att din kärlek upplevs som störande. Och kom ihåg att ni måste kunna fortsätta ha en god arbetsrelation oavsett om den privata relationen går i stöpet, så bete dig därefter.

 

Så flirtar du snyggt på jobbet

När du förälskat dig i en kollega är det svårt att navigera kring vad som är okej eller inte, speciellt om du inte vet om ditt romantiska intresse är besvarat. Enligt Inti Chavez Perez är en av de viktigaste sakerna att tänka på när du kollar av intresse att inte skapa obehag hos människor runt dig, och speciellt inte för ditt kärleksintresse – tänk på att du vill kunna backa ur med hedern i behåll ifall den andra personen inte skulle vara intresserad. När det kommer till att kolla av intresset hos den andra personen rekommenderar Inti Chavez Perez att börja smått:

Börja med flörtiga leenden och dröj dig kvar hos personen, så ser du vad det ger för respons.  Om det är ett ömsesidigt intresse kan ni långsamt vrida upp lågan. Gör detta i informella möten, som vid kaffemaskninen. Du ska inte le flörtigt när kollegan håller en presentation, för då stör du den i sitt jobb och du kan uppfattas som att du nedvärderar kollegans arbetsinsats.

Även Anneli Östling poängterar vikten av att inleda flörtandet försiktigt för att se om det finns signaler på att den andra personen är intresserad. Om man upplever att intresset är besvarat kan man gå vidare genom att fråga om en dejt utanför arbetstid. Hon är tydlig med att det är av yttersta vikt att klargöra sina intentioner i ett tidigt stadium av förhållandet:

Är du bara ute efter ett äventyr så behöver du vara tydlig med det. Kärlek på jobbet bör hanteras med respekt och ansvar då man är medveten om vilka konsekvenser det kan få för en eller båda om det går fel. Det är en helt annan sak att stå och flirta i en bar än när man är på sin arbetsplats där man ofta har en stor del av sin trygghet. Det kan vara mindre romantiskt med denna varsamhet men man får ta igen det när man har skapat förutsättning för relationen. 

 

Vart går gränsen för romantisk uppvaktning?

Om du inte är säker på att ditt intresse är besvarat kan flirtande på jobbet vara komplicerat. Enligt Inti Chavez Perez har alla människor olika gränser för vad som är okej och inte, vilket gör det svårt att generalisera:

Vi har olika gräns för när det går för långt eller för fort. Det är solklart att alla har rätt till en trygg arbetsmiljö, så det är ens eget ansvar att vara inlyssnande och inte kränka den andras gränser. Som regel skulle jag säga att man bör undvika fysisk beröring eller sexuellt språk på jobbet. Det känns också skönt för övriga teamet att slippa se sånt. Dyk inte heller upp med en stor blombukett, det kan bli obehagligt för den andra med all uppmärksamhet som det väcker. 

Det första du ska tänka på när du vill uppvakta en kollega är att sätta dennes trygghet i centrum. Försök att tänka utifrån din kollegas perspektiv, för det sista du vill göra är att kollegan blir obekväm. Det finns dock vissa riktlinjer för vad man inte ska göra gällande uppvaktning av en kollega, vilka Anneli Östling delar med sig av:

  • Man bör undvika att ha en otrohetsaffär med en kollega på jobbet. Se till att reda ut det ena först för att inte förlora förtroende och värdighet på arbetsplatsen. Det ger inget ansvarsfullt intryck och många kan ofrivilligt dras in i en smutsig otrohetsaffär på en arbetsplats även som kollega.
  • Att söka snabba kickar på jobbet genom att flirta med sina kollegor utan att mena något kan kosta mer än det smakar, speciellt i relationen mellan chef och medarbetare. 
  • Att inleda något för snabbt med en kollega kan vara vanskligt då man inte har hunnit lära känna varandra rent känslomässigt. Om relationen då börjar knaka, eller om den ena vill mer än den andra, kan jobbet förvandlas till en obehaglig plats att vara på. Fundera därför ett varv extra på om det är värt den risken.
  • Man bör också tänka till om man vet att man ofta känner sig osäker och kan ha svårt att hantera sina känslor tidigt i en relation. Risken är annars att tappa fokus på jobbet och uppleva tiden på arbetet som utmanande. Det innebär att man upplever situationen dubbelt jobbig. 

Inti Chavez Perez tillägger:

  • Skämtsamt sexualiserande av en kollega ska man i alla lägen undvika. Kollegan kan skratta för att den sociala situationen kräver det, men i själva verket kan den känna sig otrygg. Skulle det dessutom ske vid upprepade tillfällen kan det klassas som sexuella trakasserier.

Sammanfattningsvis så handlar det om att alltid visa respekt och förståelse för dina kollegor – detta ska naturligtvis göras i alla lägen, men kanske är det extra viktigt när det kommer till romantisk uppvaktning. I värsta fall kan dina inviter likställas vid sexuella trakasserier, vilket skapar starka känslor av obehag hos kollegan. Om kollegan inte är intresserad så gäller det att respektera detta för att skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt. Kärleken är inte lätt, och även om den kan vara underbar och ge kickar gäller det att ha koll på både gränser och konsekvenser.

 

Text: Freja Öhlander

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson & Anna Svanberg