NAI Svefa söker både juniora och seniora talanger
2 Dec 2015 kl: 00:00

NAI Svefa söker både juniora och seniora talanger

Det som i dag är NAI Svefa grundades för över 20 år sedan, när dåvarande Lantmäteriverket blev tvunget att knoppa av den del av organisationen som arbetade med den allt mer växande konsultverksamheten. Ur detta föddes ett bolag med ett starkt och nischat kompetensförsprång jämfört med de övriga konkurrenterna på marknaden.

Flexibel organisation
Sedan dess har NAI Svefa blivit Sveriges ledande fastighetskonsulter, med en rik variation av kunder från både den offentliga och privata sfären. Gustav Källén, vice vd, och Helena Dalhamn, affärsområdeschef Samhällsbyggnad, berättar om företagets Employer Branding-arbete, och hur deras flexibla organisation sätter medarbetarnas behov i centrum, och inte tvärtom.
– Om du till exempel kommer in i företaget som nyutexaminerad direkt från högskolan, och vill klättra på karriärstegen snabbt, så ser vi tillsammans till att du får arbeta intensivare med utmanande projekt, och därmed får en brantare utvecklingskurva. Men om du håller på att bilda familj, och behöver mer tid för det, så planar vi ut den istället, säger Gustav.

Rik kunskapsskatt
Den flexibla organisationen gör sig även påmind när NAI Svefa bygger team inför nya projekt. Eftersom kunderna och uppdragen varierar kraftigt ställs det också väldigt höga kompetenskrav. Du hittar därför en rik flora av olika sorters akademiker på NAI Svefas 17 kontor ute i landet: lantmätare, skogs- och jägmästare, väg- och vatteningenjörer, arkitekter, och ekonomer.
– När du börjar hos oss så har du i regel någon form av specialistkompetens, men i takt med att du skaffar dig erfarenhet genom olika projekt, kollegor eller kunder så blir du också redo att axla en generalistroll, om du så skulle vilja. Därför kan många av våra medarbetare röra sig friktionsfritt mellan olika roller och projekt, och det är en oerhörd styrka för oss, säger Helena.

Präglat av dualiteter
NAI Svefa satsar på att locka till sig både juniora och seniora talanger. Representanter från företaget förekommer flitigt på universitet och högskolor runt om i landet, både på mässor och som gästföreläsare. Dessutom drar de igång ett traineeprogram varje sommar där utvalda studenter får prova på att arbeta med alla verksamhetsområden.
Som komplement till rekryteringen av unga satsar även NAI Svefa på seniorer, som kanske befinner sig i slutet av sina yrkeskarriärer, men som fortfarande har hungern kvar.
– Det handlar om att hitta rätt mix av människor för att få en bra balans i organisationen. NAI Svefa är präglat av dualiteter: vi jobbar både med privata och offentliga aktörer, vi finns både på landsbygden och i städer, vi är både specialister och generalister och vi är både unga och äldre. Men alla drivs av passionen om att få vara med om att bygga morgondagens samhälle.