Mohammed får fler att vilja plugga
25 Nov 2014 kl: 00:00

Mohammed får fler att vilja plugga

För många unga människor är högre studier en självklarhet, för andra är det inte ens ett alternativ, någonting som Mohammed Taha bestämde sig för att ändra på under sin studietid vid Lunds tekniska högskola.

”Den energi vi har fått av att träffa de här ungdomarna är enorm. Det här är smarta elever som bara behöver bra förebilder”

Själv har han precis tagit examen i byggteknik och jobbar nu på Trafikverket, men han vet att en akademisk examen inte ens finns på kartan i många familjer.

– Jag jobbade med studentrekrytering på Campus Helsingborg, bland annat som studentambassadör, och trivdes väldigt bra i den rollen. Så en dag fick jag en förfrågan från universitetets ledning om jag var intresserad av att starta ett projekt för att nå ut till andra grupper av människor än de som vanligtvis söker sig till universitetet.

Mohammed fick fria händer att utforma projektet som han ville och resultatet blev initiativet Skapa din framtid, där han tillsammans med andra studenter
åkte ut till de minst studiemotiverade klasserna på skolor runt om i Malmö för att berätta om hur det är att studera på en högre nivå.

– Vi utgick från statistik som visade vilka områden som har lägst utbildningsnivå och bestämde oss för att fokusera på skolor i de stadsdelarna. För tyvärr är det så att om du växer upp i en familj utan akademisk bakgrund är sannolikheten stor att du inte pluggar vidare, men det är så otroligt dumt. För varför ska andra bestämma ditt öde? Med det här initiativet vill vi skapa en struktur som motarbetar den sannolikheten.

Med start våren 2013 började de med att besöka sju klasser, alla i årskurs åtta, och i våras gjorde de en ny satsning och besökte nio olika skolor.

– Vi har varit i varje klass ungefär en timme. Första halvtimmen presenterar vi oss själva, lyfter fram fördelarna med att plugga vidare och förklarar vad som krävs för att kunna få en universitetsplats i framtiden. Under den andra halvtimmenhar vi diskussioner och ger utrymme för frågor.

Mohammed förklarar att en stor del av projektet har syftat till att ge unga människor bra förebilder.

– Många kanske inte har så positiva krafter runt omkring sig och när man är ung är det väldigt häftigt att känna äldre personer, därför är det så viktigt att ge de här ungdomarna positiva förebilder.

Projektet har fallit väl ut och Mohammed berättar att han har fått mycket tillbaka av att engagera sig.

– Den energi vi har fått av att träffa de här ungdomarna är enorm. Det här är smarta elever som bara behöver bra förebilder.

Till nästa år hoppas Mohammed att någon annan ska driva projektet vidare.

– Jag brinner verkligen för de här frågorna, men nu har jag så mycket med mitt jobb så jag hoppas att någon annan kan ta över. Det handlar inte om att vi vill få alla att plugga vidare, det är inte ett måste. Men möjligheten måste finnas för alla! Därför ska vi finnas här som en positiv kraft och visa att vi bryr oss.