1 Mar 2008 kl: 00:00

Mode för chefen

Ledarskap är, likt modevärlden, ett område med ständiga trendväxlingar. Majoriteten av dessa trender kommer från Boston som sedan länge är managementmodets Paris, visar en ny avhandling från Martin Rogberg på Handelshögskolan.

– Managementmodet styrs av den nordamerikanska agendan. Många av de viktigaste skolorna och företagen inom området ligger i Boston, som Harvard Business School, Sloan School of Management, McKinsey och Boston Consulting Group. Här finns även

de mest betydelsefulla bokförlagen och tidningarna inom ledarskap, säger Martin Rogberg.

Varje år skrivs det över 5 000 böcker om ledarskap i USA, vilket gör management till det största ämnesområdet efter skönlitteratur. Men bara ett fåtal av dessa böcker skapar stora trender. Till Sverige kommer trenderna bland annat genom de många amerikanska konsultfirmor som är etablerade här, genom översättningar av populära böcker och föreläsningar av amerikanska managementkonsulter. Enligt Martin Rogberg har managementmodet fått oförtjänt dåligt rykte.

– Det finns ett stort behov av förändringar och det är svårt att förändra. Därför är det bra att det finns färdiga modeller att använda. När en viss ledarskapsmodell är inne har den dessutom legitimitet och är välkänd för allmänheten. Många anställda känner inte till vilken modell som deras chefer för närvarande använder sig av.

– Trenderna når ju ledningen snarare än Kalle på golvet, men i slutändan så blir ju Kalle påverkad när förändringarna genomförs, säger Martin Rogberg.

Han vill dock varna för att anamma allt för många modeväxlingar.

– Det tar tid att genomföra förändringar, åtminstone några år. Risken är att företag omorganiserar varje gång en ny trend kommer. På så sätt hinner den gamla modellen inte verka igenom, dessutom kan de anställda bli förändringströtta och slutar att ta omorganisationerna på allvar. De är inte bara västvärlden som påverkas av ledarskapstrenderna från Boston. I takt med att outsourcing blivit allt vanligare har även länder som Kina och Indien tagit till sig olika managementtrender.

– Just nu är total quality management populärt i Kina, det var en modell som var stor i västvärlden på åttio- och nittiotalen, säger Martin Rogberg.