Missnöje med storlek på partners lön
28 Apr 2014 kl: 00:00

Missnöje med storlek på partners lön

I en ny undersökning från Bigbank visar det sig att fler kvinnor än män är missnöjda med sin lön. 82 procent av kvinnorna tycker att de tjänar för lite jämfört med 61 procent av männen. Lite överraskande klagar två procent av männen på att de tjänar för mycket i dag.

Det område där kvinnor och män är mest överens är när det kommer till besvikelsen över sin partners lön. 60 procent av kvinnorna och 63 procent av männen är här besvikna, enligt Bigbanks undersökning.

Är du nöjd med din lön?
Ja. Kvinnor: 18% Män: 37%
Nej, för låg. Kvinnor: 82% Män: 61%
Nej, för hög. Kvinnor: 0% Män:2%

Är du nöjd med din partners lön?
Ja. Kvinnor: 39% Män: 35%
Nej, för låg. Kvinnor: 60% Män: 63%
Nej, för hög. Kvinnor: 1% Män: 2%