”Medarbetarna ska känna att deras expertis kommer till nytta”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”Medarbetarna ska känna att deras expertis kommer till nytta”

Johan Karlsson är projektledare på Santa Maria och han slår ett slag för öppen dialog och att en ledare ska våga delegera beslut och ansvar till sina medarbetare.

Dina tre måsten för ett lyckat ledarskap?

– Det viktigaste är att ledaren kan sprida stor entusiasm för att få in en positiv energi i gruppen och organisationen. En ledare ska våga delegera både beslut och ansvar så att medarbetarna kan känna att de kan påverka och att deras expertis kommer till nytta och användning. Det tror jag är viktigt för att få engagerade medarbetare som tar för sig. Det tredje är tydlig kommunikation och tydliga prioriteringar. En ledare pekar ut vägen för de anställda, vad som ska prioriteras så att gruppen strävar åt samma håll.

Hur gör företaget för att stimulera medarbetarnas kreativitet?

– Paulig Group, som Santa Maria ingår i, är så pass stort och har ett så brett verksamhetsområde att det alltid finns ett stort antal pågående projekt att fördjupa sin kompetens i, utöver ordinarie arbetsuppgifter. Det går alltid att hitta någon fråga som varje medarbetare brinner för och det är väldigt utvecklande. Just nu är jag med och bygger upp en ny produktionssajt i Sverige för Risentas räkning, som alltså också är en del av Paulig Group. Enheten ska producera en ny proteinrik produkt – Pulled Oats – gjord av havre och bönor. Produkten har redan nått en otrolig framgång i Finland, säger Johan och fortsätter:

– Vi jobbar över divisions- och landsgränserna och det känns väldigt spännande att det är en produkt som ligger rätt i tiden. Framförallt är det stimulerande att jobba i tvärfunktionella team och väldigt utvecklande att vara med från början och bygga upp en helt ny typ av tillverkningsprocess i en helt ny fabrik.

Vad är den största utmaningen som ledare?

– Det finns alltid fler idéer än vad det finns resurser i teamet. Det gäller att ha en genomtänkt plan för framtiden och prioritera rätt tillsammans med sina medarbetare.

Vad gör företaget för att utveckla medarbetarna?

– Vi har ett aktivitetsbaserat kontor sedan något år tillbaka. Det gör att det uppstår många spontana möten. I samband med det så dyker det upp nya idéer, infallsvinklar och tankar, vilket är mycket stimulerande. Kreativitetsmässigt är det också viktigt att ha en öppen dialog, det måste vara tillåtet att misslyckas eftersom rädsla för att göra fel dödar kreativitet. Trots koncernens storlek är varje ingående del inte större än att det går att påverka nästan allt, bara man lägger manken till. Det är mycket motiverande.