Med siktet inställt på en mer hållbar värld
25 Sep 2017 kl: 00:00

Med siktet inställt på en mer hållbar värld

Essity är inte bara känt för sina globala varumärken såsom TORK professionella hygienlösningar och TENA inkontinensskydd utan också för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete. Per Brattberg, Director Sustainability Reporting, ansvarar för koncernens hållbarhetsrapportering.

Hur landade du i den här rollen?

– Jag började på SCA, som Essity tidigare var en del av, för 16 år sedan. De första tio åren arbetade jag inom Finance, inledningsvis med koncernredovisning i Tyskland. Därefter fick jag möjlighet att flytta till Philadelphia och arbeta som affärsgruppscontroller för en ny affärsgrupp. Karriären tog mig sedan vidare till Asien där jag hade flera olika roller inom Controlling. För fem år sedan erbjöds jag rollen som controller i det globala hållbarhetsteamet.

 

Vad tar Essitys hållbarhetsarbete avstamp i?

– Vår vision är att öka välbefinnande inom ledande lösningar inom hygien och hälsa. I det ingår bland annat att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Essity är ett innovationsdrivet bolag med en mängd kända varumärken. Ett mål vi har satt upp är att minst en tredjedel av våra innovationer ska bidra till sociala och/eller miljömässiga förbättringar, till exempel genom förbättrad funktion, design, råmaterial eller logistik. Ett exempel är inkontinensskyddet TENA Lady Pants, en tunn absorberande engångstrosa som kombinerar hög säkerhet med bekvämlighet och snygg design. Ett annat exempel är Tork SmartOne, en toalettpappershållare som minskar förbrukningen av toalettpapper med upp till 40 procent genom att man bara kan ta ett ark i taget.

Finns det någon koppling mellan ert hållbarhetsarbete och de globala utvecklingsmålen?

– Absolut! Hela Essitys affärsverksamhet har en nära koppling till de flesta av FN:s 17 hållbarhetsmål och är därmed också ett fokus i vårt hållbarhetsarbete. Vi har valt att fokusera på sex av FNs hållbarhetsmål då de ligger nära vår affärsmodell: hälsa och välbefinnande, jämställdhet, rent vatten och sanitet, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion samt arbete mot klimatförändringar. Vad gäller klimatfrågan så har Essity ett åtagande sedan 2005 att minska koldioxidutsläpp med 20 procent. Detta innebär att vi dels arbetar med ett omfattande energibesparingsprogram ute i våra fabriker samtidigt som vi gör större investeringar. Till exempel uppgraderar vi våra biomassaeldade ångpannor, vilket sänker våra koldioxidutsläpp med ungefär 20 000 ton.

Vad finns på din agenda just nu?

– Jag och en kollega driver bland annat ett projekt där vi försöker ta fram en arbetsmetod för att mäta effekten av vårt bidrag till samhället. Ta inkontinensområdet till exempel, där vi är ledande. Genom att diagnostisera och skräddarsy inkontinensskyddslösningar till patienter på sjukhus och vårdhem kan vi öka välbefinnandet hos patienten samtidigt som det skapar en lägre förbrukningskostnad för vårdhemmen, bättre ergonomi för vårdgivarna och i förlängningen en lägre samhällskostnad. Hur stort vårt bidrag till samhällsnyttan är, är svårt att sätta kronor och ören på, men det är den logiska resonemangskedjan av orsak och verkan som är viktig, exempelvis i kontakt med beslutsfattare på olika nivåer i samhället.